Centralus – Konfiguracja pracownika i grupy

Oprogramowanie Centralus umożliwia dodanie PRACOWNIKÓW do organizacji i zapewnia szereg funkcji do zarządzania zespołami ludzi i sterownikami. Pracownik będzie miał dostęp do jednego sterownika lub więcej, jednak nie stanie się ich oficjalnym właścicielem. Oznacza to, że właściciel może przyznać lub odebrać dostęp danemu pracownikowi w dowolnym momencie. Pracownik musi mieć ważne (darmowe) konto Hunter SSO, aby uzyskać dostęp do sterownika. Jeśli jeszcze go nie ma, zostanie poproszony o jego skonfigurowanie.

UWAGA: wiadomość e-mail zostanie wysłana z adresu Centralus_Feedback@hunterindustries.com, więc jeśli nie otrzymasz jej w ciągu kilku minut, może znajdować się w folderach spamu.

1

Zaloguj się na swoje KONTO CENTRALUS. Wybierz ikonę MENU ().

2

Wybierz opcję MOJE KONTO.

3

Wybierz przycisk + PRACOWNIK. Centralus wyświetli monit o wprowadzenie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail danej osoby.

4

Wybierz + DODAJ, gdy informacje są kompletne. Następnie Centralus wyśle wiadomość e-mail do tej osoby, aby poprosić ją o przyjęcie zaproszenia i dołączenie do zespołu. Gdy dana osoba zaakceptuje zaproszenie i ma konto Hunter z dostępem do Centralus, może zostać dodana do sterowników lub grup sterowników.

5

 Okno OCZEKUJĄCE ZAPROSZENIE powyżej zostanie zaktualizowane, aby pokazać, że zostało zaakceptowane. Po wysłaniu zaproszenia Centralus wyświetli informację o jego przyjęciu.

6

Pracownik może teraz ZAAKCEPTOWAĆ zaproszenie. Pracownicy, którzy mają oczekujące zaproszenia, ale ich nie zaakceptowali, nie pojawią się na liście aktywnych pracowników. Nie można ich dodać, dopóki nie zaakceptują zaproszenia.

7

Sterownik NIE pojawi się na koncie użytkownika, dopóki użytkownik nie zostanie dodany do grupy z przypisanymi sterownikami. Wybierz + GRUPA, aby dodać nową grupę, lub przejdź do następnego kroku.

8

Wybierz ikonę pencil icon, aby DODAĆ pracownika do istniejącej grupy.

9

Wybierz pracowników i sterowniki do przypisania do tej grupy. Wybierz ZAPISZ. Sterowniki będą teraz widoczne dla nowego pracownika.

10

Jeśli z jakiegokolwiek powodu pracownik musi zostać USUNIĘTY, znajdź jego imię i nazwisko oraz kliknij kosz na śmieci  pod sekcją DZIAŁANIA. Pojawi się ekran potwierdzenia: jeśli ponownie klikniesz przycisk USUŃ pracownika, osoba ta zostanie trwale usunięta. Utraci ona dostęp do wszystkich wcześniej udostępnionych sterowników.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem