Dlaczego mój system nawadniania kończy nawadnianie, a następnie rozpoczyna je ponownie?

Częstym powodem powtarzania cyklu przez sterownik jest zbyt wiele zaprogramowanych czasów startu. Wymagany jest tylko jeden czas startu dla aktywnego programu. Drugi czas startu spowoduje uruchomienie programu kolejny raz.

Poszczególne sekcje są przypisane do programów (A, B, C). Każdy program wymaga tylko jednego czasu startu, aby zainicjować nawadnianie kolejno we wszystkich sekcjach do niego przypisanych. Czasy startu są przypisane do programów, a nie do sekcji. Sterownik uruchomi sekcje w kolejności zgodnej z ich porządkiem numerycznym. Kiedy sekcja zakończy nawadnianie, sterownik automatycznie przełączy się na następną sekcję w danym programie.

Przykład: do Programu A przypisano sześć sekcji (1-6) z jednym ustawionym czasem startu o 8:00. O godzinie 8:00 sekcja 1 rozpocznie nawadnianie, następnie sekcja 2, sekcja 3 itd., aż wszystkie sześć sekcji wykona swoje zadanie.

Ustawianie czasów startu nawadniania

 1. Ustaw pokrętło w położeniu START TIMES (Czas startu)
 2. Fabrycznie sterownik został ustawiony na program A. Jeśli jest to konieczne, możesz wybrać program B lub C. W tym celu naciśnij przycisk 
  Program Button
   .
 3. Użyj przycisku 
  Program Button
   lub 
  Program Button
   w celu zmiany czasu startu. (Zmiana następuje w skokach co 15 minut). Przytrzymaj dowolny przycisk przez 1 sekundę, aby szybko zmienić czas.
 4. Naciśnij przycisk 
  Program Button
  aby wybrać następny czas startu, lub naciśnij przycisk 
  Program Button
   dla następnego programu. 

UWAGA: Jeden czas startu wystarcza do uruchomienia kolejno wszystkich sekcji. W związku z tym nie jest konieczne przeprowadzanie osobnych ustawień dla każdej sekcji. Wiele czasów startu w jednym programie może być użyte do ustawienia nawadniania rano, w południe i wieczorem.

Program Button

Jeśli zauważysz, że sterownik ma dodatkowy czas startu, który powoduje powtarzanie programu, czas startu należy wyłączyć.

Kasowanie czasu startu programu

 1. Ustaw pokrętło w położeniu START TIMES (Czas startu)
 2. Naciśnij przycisk 
  Program Button
   lub 
  Program Button
  aż dojdziesz do godziny 00:00 (północ). Następnie jednokrotnie naciśnij przycisk 
  Program Button
  aby ustawić go w pozycji OFF (Wył.).

UWAGA: jeśli program ma wyłączone wszystkie cztery czasy startu, program ten jest wyłączony. (Wszystkie pozostałe szczegóły programu zostaną zachowane). Ponieważ nie ma ustawionych czasów startu, nawadnianie z wykorzystaniem tego programu nie zostanie uruchomione. Jest to wygodny sposób na zatrzymanie nawadniania tylko na jednym programie bez konieczności obracania pokrętła w pozycję OFF.

Program Button

 

 

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem