X-Core – Maksymalna liczba elektromagnesów na terminal sekcji