X-Core – Ustawianie lokalne czujnika Summer Sync i korekty nawadniania

Ustawienia strefy klimatycznej

W celu zagwarantowania dokładności pomiarów czujnika Solar Sync sterownik musi być zaprogramowany na średnią ewapotranspirację (czyli parowanie z komórek roślinnych i parowanie z gruntu) w szczytowym sezonie w Twojej strefie klimatycznej.

Użyj poniższej tabeli, by wybrać swoją strefę klimatyczną. Możesz użyć metody A, B lub C do wybrania strefy klimatycznej:

 • A – na podstawie średniej ewapotranspiracji w lipcu lub bazując na wartości najwyższej szczytowej ewapotranspiracji w lipcu (w mm/dobę). Jest to preferowana opcja wyboru strefy klimatycznej.
 • B – na podstawie średniej temperatury w lipcu lub najwyższej temperatury w najbardziej suchym miesiącu (nie jest to najwyższa temperatura w lipcu).
 • C – na podstawie ogólnego opisu Twojej strefy klimatycznej.

Strefa klimatyczna 1

 • A – jeśli średnia wartość ewapotranspiracji (ET) dla lipca wynosi < 4,3 mm (0,17”) na dzień
 • B – Jeśli średnia temperatura dla lipca wynosi 18°C - 24°C (65° - 75° F)
 • C – Północne stany USA/regiony przybrzeżne

REGION 2

 • A – Jeśli średnia wartość ewapotranspiracji (ET) dla lipca wynosi 4,6–5,8 mm (0,18–0,23”) na dzień
 • B – Jeśli średnia temperatura dla lipca wynosi 24°C - 29°C (75° - 85° F)
 • C – Góry / Północne stany śródlądowe USA

REGION 3

 • A – Jeśli średnia wartość ewapotranspiracji (ET) dla lipca wynosi 6,1 - 7,4 mm (0,24” - 0,29”) na dzień
 • B – Jeśli średnia temperatura dla lipca wynosi 29°C - 35°C (85° - 95° F)
 • C – Południowe stany USA / śródlądowe / wysoko położone obszary pustynne

REGION 4

 • A – jeśli średnia wartość ewapotranspiracji (ET) dla lipca wynosi < 7,6 mm (0,30”) na dzień
 • B – Jeśli średnia temperatura dla lipca wynosi 35°C - 41°C (95° - 105° F)
 • C – Pustynie

* W przypadku lokalizacji na półkuli południowej użyj miesiąca stycznia.

 

Zmiana ustawienia regionu

Ustaw pokrętło w położeniu „Solar Sync Settings” (Ustawienia Solar Sync). Na wyświetlaczu po lewej stronie pojawi się ustawienie Region, a po prawej ustawienie Water Adjustment (Korekta nawadniania). Numer regionu zacznie migać. W razie potrzeby dostosuj region za pomocą przycisków i .

UWAGA: jeśli jakaś strefa jest bardziej „sucha” lub bardziej „wilgotna” niż reszta stref w systemie, zwiększ lub zmniejsz czas nawadniania danej strefy w ustawieniach sterownika.

 

Korekta nawadniania

Ustawienie korekty nawadniania

Korektę wody ustala się w skali od 1 do 10, co pozwala na łatwą regulację wartości Budżetu wody na podstawie czujnika Solar Sync ET. Podczas instalacji czujnika Solar Sync ET zalecane jest, by ustawienie Korekty wody pozostało na poziomie wartości domyślnej (5). Natomiast, jeśli po instalacji uznasz, że ustawienie Budżetu wody jest wyższe lub niższe niż oczekiwano, możesz zmienić ustawienie Korekty wody.

UWAGA: jeśli jakaś strefa jest bardziej „sucha” lub bardziej „wilgotna” niż reszta stref w systemie, zwiększ lub zmniejsz czas nawadniania danej strefy w ustawieniach sterownika.

Zmiana korekty nawadniania

Ustaw pokrętło w położeniu „Solar Sync Settings” (Ustawienia Solar Sync). Na wyświetlaczu po lewej stronie pojawi się ustawienie Region, a po prawej ustawienie Water Adjustment (Korekta nawadniania). Numer regionu zacznie migać. Do ustawienia Korekty nawadniania użyj przycisku . W razie potrzeby dostosuj wartość korekty nawadniania za pomocą przycisków i .

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem