X-Core – Opóźnienie czujnika Solar Sync

Sterowniki X-Core z kodem daty 13 lipca i nowszym mają funkcję opóźnienia czujnika Solar Sync. Opóźnienie jest dostępne tylko po zainstalowaniu Solar Sync. Funkcja opóźnienia czujnika Solar Sync umożliwia użytkownikowi opóźnienie wprowadzanych przez czujnik Solar Sync zmian budżetu wody nawet o 99 dni.

Czujnik Solar Sync gromadzi i zapisuje dane nawet w przypadku uruchomienia funkcji Solar Sync.

Działanie:

Aby wejść do ustawień Opóźnienia czujnika Solar Sync:
  1. Ustaw pokrętło w położeniu RUN (Praca), wciśnij i przytrzymaj przycisk  , ustaw pokrętło w położeniu Solar Sync, a następnie zwolnij przycisk  . Na ekranie wyświetlone zostaną następujące informacje: d:XX (gdzie d oznacza dni, a XX to liczba dni opóźnienia).
  2. Naciśnij przycisk   lub  , aby zwiększyć/zmniejszyć liczbę dni opóźnienia. Po wyświetleniu żądanej liczby dni ustaw pokrętło w położeniu RUN (Praca), aby włączyć funkcję opóźnienia.
Aby zmienić bieżące ustawienia liczby dni opóźnienia:
  1. Otwórz menu Solar Sync Delay (Opóźnienie czujnika Solar Sync), naciskając przycisk   oraz ustawiając pokrętło w położeniu Solar Sync Settings (Ustawienia Solar Sync), a następnie zwolnij przycisk  .
  2. Za pomocą przycisków   lub   odpowiednio zmień liczbę dni. (Ustawienie dni na 00 spowoduje ustawienie funkcji Opóźnienia Solar Sync na OFF (Wył.)).
  3. Aby wprowadzone zmiany zostały wprowadzone, ustaw pokrętło z powrotem w położeniu RUN (Praca).

Czujnik Solar Sync gromadzi informacje na temat pogody oraz oblicza wartość Budżetu wody nawet w przypadku uruchomienia funkcji Opóźnienia Solar Sync. Zaktualizowana wartość korekty sezonowej zostanie zastosowana, gdy wartość opóźnienia czujnika Solar Sync osiągnie 00.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem