X-Core – Kalibracja i konfiguracja czujnika Solar Sync

Po zainstalowaniu i zaprogramowaniu czujnika Solar Sync zaleca się, aby na kilka dni pozostawić system w trybie pracy z początkowymi ustawieniami.


Z uwagi na zróżnicowane czynniki zewnętrzne w miejscu instalacji układu (umiejscowienie czujnika, ilość bezpośredniego światła dostępnego dla czujnika, ciepło odbijane przez otaczające powierzchnie itp),początkowe ustawienia mogą wymagać regulacji, by system pracował zgodnie z oczekiwaną efektywnością. Czujnik Solar Sync można łatwo skalibrować odpowiednio do lokalnych warunków poprzez regulację ustawień Strefy klimatycznej i/lub Korekty nawadniania. Poniżej opisano sposób postępowania:

  1. Zainstaluj czujnik Solar Sync.
  2. Zaprogramuj Region i pozwól systemowi działać na ustawieniach początkowych przez co najmniej 3 dni.
  3. Obserwuj wartość korekty sezonowej na sterowniku. Jeśli wartość Korekty sezonowej jest niższa lub wyższa niż oczekiwano dla danej pory roku, dokonaj regulacji ustawień czujnika Solar Sync.
  • Zbyt niska korekta sezonowa: ustaw pokrętło w położeniu Solar Sync Settings (Ustawienia Solar Sync). Zwiększ wartość na skali Korekty nawadniania (wartość maksymalna to 10). Gdy ustawienia zostaną zmienione, sterownik natychmiast zaktualizuje się do nowej wartości korekty (%). Podnoś wartość Korekty nawadniania, dopóki nie pojawi się oczekiwana wartość procentowa Korekty sezonowej. Jeśli osiągniesz maksymalną wartość Korekty wody w dostępnej skali (czyli 10) i wciąż konieczne będzie zwiększenie Korekty sezonowej, przestaw Strefę klimatyczną na poziom niżej (na przykład ze strefy 4 na 3).
  • Zbyt wysoka korekta sezonowa: ustaw pokrętło w położeniu Solar Sync Settings (Ustawienia Solar Sync). Zmniejsz wartość na skali Korekty nawadniania (wartość domyślna to 5). Gdy ustawienia zostaną zmienione, sterownik natychmiast zaktualizuje się do nowej wartości korekty (%). Obniżaj wartość Korekty nawadniania, dopóki nie pojawi się oczekiwana wartość procentowa Korekty sezonowej. Jeśli osiągniesz minimalną wartość Korekty nawadniania w dostępnej skali (czyli 1) i wciąż konieczne będzie zmniejszenie Korekty sezonowej, przestaw Strefę klimatyczną na poziom wyżej (na przykład ze strefy 2 na 3).

Czasy pracy stacji: ważne jest, aby zrozumieć, że Solar Sync zapewnia globalną korektę sezonową sterownika. Oznacza to, że wszystkie czasy nawadniania sekcji będą modyfikowane przez ukazane procentowo ustawienia korekty. Podczas programowania sterownika należy wprowadzić czasy nawadniania odpowiednio do harmonogramu nawadniania ustalonego dla sezonu szczytowego. Jeśli wartość Korekty sezonowej regulowana przez czujnik Solar Sync jest odpowiednia, ale czas pracy danej sekcji wydaje się być zbyt krótki lub zbyt długi, wyreguluj jej czas pracy w programie sterownika.

 

 

 

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem