X-Core – Przewodnik rozwiązywania problemów

Problem

Sterownik powoduje ciągłe nawadnianie

Przyczyna

Zbyt dużo zaprogramowanych czasów startu

Rozwiązanie

Do aktywacji programu potrzebny jest tylko jeden czas startu. Numery czasu startu nie reprezentują numerów sekcji.

Problem

Brak wyświetlania

Przyczyna

Sprawdź przewody zasilające AC

Rozwiązanie

Usuń usterki

Problem

Na wyświetlaczu pojawia się komunikat „NO AC” (Brak zasilania)

Przyczyna

Brak zasilania sterownika prądem AC

Rozwiązanie

Sprawdź, czy transformator został poprawnie zainstalowany. Upewnij się, że gniazdko lub zasilacz zapewniają zasilanie.

Problem

Wyświetlacz wyświetla komunikat Off (Wył.),

Przyczyna

Czujnik deszczu wstrzymał nawadnianie lub wyjęto mostek czujnika

Rozwiązanie

Ustaw przełącznik By-pass czujnika w położeniu BY-PASS, aby obejść obwód czujnika deszczu lub załóż mostek

Problem

Czujnik deszczu nie wyłącza systemu

Przyczyna

 • Niesprawny czujnik deszczu
 • Metalowy mostek (przewód połączeniowy) nie został zdjęty w czasie montażu czujnika
 • Sekcje zostały zaprogramowane, aby obejść czujnik

Rozwiązanie

 • Sprawdź działanie czujnika deszczu oraz poprawność podłączenia przewodów
 • Zdejmij metalowy mostek (przewód połączeniowy) z zacisków czujnika
 • Przeprogramuj obejście czujnika, aby włączyć czujnik

Problem

Zablokowany wyświetlacz bądź wyświetlanie niewłaściwych informacji

Przyczyna

Skok napięcia

Rozwiązanie

Zresetuj sterownik

Problem

Wyświetlacz pokazuje „ERR” z liczbą (1 do 8)

Przyczyna

Zwarcie w obwodzie zaworu lub defekt cewki zaworu w sekcji oznaczonej daną cyfrą

Rozwiązanie

Sprawdź obwód lub cewkę zaworu o podanym numerze. Usuń zwarcie lub wymień cewkę. Naciśnij dowolny przycisk, aby wyczyścić wszystkie zdarzenia „ERR” z ekranu.

Problem

Ekran wyświetla informacje o pracy sekcji, a ikony oraz migają.

Przyczyna

Czujnik wstrzymał nawadnianie, lecz sekcja została zaprogramowana tak, aby obejść czujnik

Rozwiązanie

Sprawdź stan obejścia czujnika

Problem

Automatycznie nawadnianie nie rozpoczyna się w odpowiednim czasie a sterownik nie jest ustawiony w trybie Wyłączanie

Przyczyna

 • Niewłaściwe ustawienie trybu zegara AM/PM
 • Niewłaściwe ustawienie czasu startu w trybie zegara AM/PM
 • Wyłączony czas startu (tryb Wył.)
 • Brak zasilania sterownika prądem przemiennym

Rozwiązanie

 • Skoryguj ustawienie godziny w trybie zegara AM/PM
 • Skoryguj ustawienie czasu startu w trybie zegara AM/PM.
 • Patrz Ustawianie czasu startu programu
 • Sprawdź złącza i przewody zasilania

Problem

Wyświetlacz pokazuje kreski, gdy pokrętło jest ustawione w położeniu Solar Sync Ustawienia

Przyczyna

 • Czujnik Solar Sync nie jest podłączony do sterownika
 • Przewody czujnika Solar Sync mogą być przerwane lub nieprawidłowo podłączone

Rozwiązanie

 • Podłącz Solar Sync do zacisków „SEN”. Wyświetlacz pokaże ustawienia Strefy klimatycznej i Korekty nawadniania
 • Sprawdź okablowanie czujnika Solar Sync

Problem

Zbyt krótki lub zbyt długi czas nawadniania dla danej sekcji w przypadku korzystania z czujnika Solar Sync

Przyczyna

Zbyt długi/krótki czas pracy programu

Rozwiązanie

Czujnik Solar Sync przesyła do sterownika dane dotyczące korekty sezonowej. Jeśli czas nawadniania danej sekcji jest zbyt krótki lub zbyt długi, dokonaj odpowiednich regulacji w programie sterownika. Przed dokonaniem zmian czasów pracy programu upewnij się, że zmieniłeś ustawienia korekty sezonowej ponownie na 100%. W tym celu ustaw pokrętło w położeniu Korekta sezonowa i zmniejsz lub zwiększ wartość na 100%.

Problem

Zbyt niska wartość Korekty sezonowej

Przyczyna

 • Zbyt wysokie ustawienie Strefy klimatycznej
 • Zbyt niskie ustawienie Korekty
 • Lokalizacja uniemożliwia promieniom słonecznym w pełni dotrzeć do czujnika

Rozwiązanie

Zwiększ wartość na skali korekty nawadniania (Water Adjustment) (domyślna wartość to 5). Jeśli ustawisz maksymalną wartość na skali korekty wody (czyli 10) i wciąż konieczne będzie zwiększenie wartości korekty sezonowej, zmniejsz ustawienie strefy klimatycznej o jeden poziom (na przykład z 4 na 3) i rozpocznij pracę z korektą wody na poziomie 5. Solar Sync natychmiast zaktualizuje korektę sezonową na sterowniku. Jeśli wartość jest wciąż zbyt wysoka, powtarzaj regulację do momentu pojawienia się oczekiwanej wartości korekty sezonowej na sterowniku.

Problem

Zbyt wysoka wartość Budżetu wody

Przyczyna

 • Zbyt niskie ustawienie Strefy klimatycznej
 • Zbyt wysokie ustawienie Korekty nawadniania

Rozwiązanie

Zmniejsz wartość na skali korekty nawadniania (Water Adjustment). Jeśli ustawisz minimalną wartość na skali korekty nawadniania (czyli 1) i wciąż konieczne będzie zwiększenie wartości korekty sezonowej, zwiększ ustawienie strefy klimatycznej o jeden poziom wyżej (na przykład z 2 na 3) i rozpocznij pracę z korektą nawadniania na poziomie 5. Solar Sync natychmiast zaktualizuje korektę sezonową na sterowniku. Jeśli wartość jest wciąż zbyt wysoka, powtarzaj regulację do momentu pojawienia się oczekiwanej wartości korekty sezonowej na sterowniku.

Problem

Czujnik Solar Sync stale przesyła ustawienia Korekty sezonowej, gdy przełącznik obejściowy sterownika jest ustawiony w położeniu obejściowym (Bypass).

Przyczyna

Automatyczna regulacja Korekty sezonowej czujnika Solar Sync nie może być wyłączona przez przełącznik obejściowy. Przełącznik Bypass steruje wyłącznie funkcjami wyłączenia czujnika Solar Sync w przypadku nadmiernego opadu deszczu lub spadku temperatury (Rain-Clik i Freeze-Clik).

Rozwiązanie

Jeśli chcesz pominąć funkcję korekty sezonowej Solar Sync, musisz odinstalować czujnik Solar Sync. Patrz: Odinstalowywanie czujnika Solar Sync

Problem

Brak możliwości ręcznej zmiany wartości Korekty sezonowej po odłączeniu czujnika Solar Sync od sterownika

Przyczyna

Jeśli czujnik Solar Sync jest na stałe odłączony od sterownika, musi on zostać odinstalowany

Rozwiązanie

Po odłączeniu czujnika Solar Sync od sterownika ustaw pokrętło w położeniu „Ustawienia Solar Sync”. Na ekranie powinny pojawić się przerywane linie – czujnik został odinstalowany.

Problem

Wyświetlacz pokazuje „no SS”

Przyczyna

 • Czujnik Solar Sync został odłączony od sterownika, ale nie został odinstalowany
 • Nieprawidłowe połączenie kablowe z czujnika Solar Sync

Rozwiązanie

 • Odinstaluj czujnik Solar Sync, jeśli zamierzasz na stałe odłączyć czujnik od kontrolera
 • Sprawdź podłączenie kabli czujnika Solar Sync do sterownika

Problem

Na ekranie wyświetlony jest komunikat „P ERR”

Przyczyna

 • Uszkodzony przekaźnik pompy lub przewody zaworu głównego
 • Niekompatybilny lub niesprawny przekaźnik lub elektromagnes
 • Zbyt cienki przewód biegnący do przekaźnika pompy lub zaworu głównego

Rozwiązanie

 • Sprawdź przewody biegnące do przekaźnika lub elektromagnesu zaworu głównego. Naciśnij dowolny przycisk, aby wyczyścić wszystkie zdarzenia „P ERR” z ekranu
 • Sprawdź specyfikację elektryczną przekaźnika pompy. Nie przekraczaj elektrycznych wartości znamionowych podanych w specyfikacji sterownika. Wymień przekaźnik, jeśli jest uszkodzony.
 • Użyj przewodu o większej średnicy

 

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem