X-Core – Odinstalowywanie czujnika Solar Sync

Jeśli do sterownika X-Core dołączono czujnik Solar Sync, to wartość Korekty sezonowej wykorzystywanej przez sterownik będzie obliczana na podstawie danych pogodowych przesyłanych przez ten czujnik. Jeśli czujnik Solar Sync nie będzie już więcej używany ze sterownikiem X-Core, musisz go odinstalować.

Jeśli czujnik Solar Sync nie zostanie odinstalowany, sterownik nie pozwoli na ręczną zmianę wartości Korekty sezonowej. Jeśli na przykład wartość korekty sterownika pokazywała w momencie usunięcia czujnika Solar Sync 50%, to pozostanie ona na poziomie 50% do momentu odinstalowania czujnika Solar Sync.

Aby odinstalować czujnik Solar Sync, po prostu odłącz zielony i czarny przewód od zacisku sterownika i ustaw pokrętło w położeniu „Solar Sync Settings” (Ustawienia Solar Sync). Ekran powinien wyświetlić kreski wskazujące, że sterownik nie używa już czujnika Solar Sync do obliczenia korekty sezonowej. Teraz wartość korekty może zostać zmieniona ręcznie poprzez przekręcenie pokrętła w położenie „Seasonal Adjust” (Korekta sezonowa) oraz ustawienie wartości przyciskiem plus (+) lub minus (-). Po odinstalowaniu czujnika Solar Sync ponownie zainstaluj mostek (lub przewód) na zaciskach czujnika lub przesuń przełącznik czujnika na sterowniku do pozycji Bypass (Pomiń).


 

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem