X-Core – Ustawianie dni bez nawadniania

1

Ustaw pokrętło w położeniu WATER DAYS (DNI NAWADNIANIA).
 

2

Ustaw harmonogram przerw w nawadnianiu zgodnie z opisem w sekcji Wybór interwałów nawadniania.
 

3

Naciśnij przycisk strzałki (>), aby przejść do opcji No Water Day (Dni bez nawadniania) na dole wyświetlacza. Będzie migało oznaczenie MO. Przytrzymaj strzałkę (>), aż kursor zatrzyma się przy dniu tygodnia, który chcesz wybrać jako dzień bez nawadniania.
 

4

Naciśnij przycisk minus (-), aby w dany dzień nawadnianie zostało wyłączone. Nad wybranym dniem zaświeci się ikonka . Powtórz czynności w punktach 4 i 5 aż do momentu wyłączenia nawadniania we wszystkich wybranych dniach.
 

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem