Budowa sterownika X-Core

Wyświetlacz LCD (zarówno modele wewnętrzne, jak i zewnętrzne)

X-Core – Wyświetlacz LCD komponentów

 1. Czas pracy: pozwala ustawić czas nawadniania każdej sekcji w zakresie od 1 minuty do 4 godzin
 2. Czas startu: pozwala ustawić w każdym programie od 1 do 4 czasów startu
 3. Numer sekcji: pokazuje numer aktualnie wybranej sekcji
 4. Wyznacznik programu: pokazuje wybrany program (A, B lub C)
 5. Dzień tygodnia: pokazuje dzień tygodnia
 6. Interwał nawadniania: wskazuje miesiąc w czasie programowania aktualnej daty.
 7. Nawadnianie w dni parzyste/nieparzyste: pokazuje czy zostały zdefiniowanie dni nieparzyste, czy parzyste
 8. Migający symbol zraszacza: informuje o trwającym procesie nawadniania.
 9. System wył.: pozwala wyłączyć wszystkie programy i przerwać nawadnianie. Umożliwia również ustawienie wstrzymania nawadniania z powodu deszczu na okres od 1 do 7 dni
 10. Parasol: pokazuje czy zostały zdefiniowanie dni nieparzyste, czy parzyste
 11. Korekta sezonowa: zmiana długości czasów nawadniania odpowiednio do pory roku bez konieczności ponownego programowania sterownika.Słupki po lewej stronie zapewniają graficzną prezentację korekty sezonowej w ujęciu procentowym. W przypadku zastosowania czujnika Solar Sync ET pokazany zostanie budżet wody codziennie aktualizowany przez ten czujnik
 12. Kropla deszczu: Wskazuje dni nawadniania
 13. Przekreślona kropla deszczu: wskazuje dni BEZ nawadniania
 14. Kalendarz: wskazuje, że zaprogramowano harmonogram nawadniania z przerwami. Ikona ta pojawia się również w przypadku programowania aktualnego dnia

 

Przyciski sterujące i przełączniki (modele wewnętrzne i zewnętrzne)

X-Core – Przełączniki przycisków sterujących komponentami

 1. Zwiększa wybraną i migającą na wyświetlaczu wartość
 2. Zmniejsza wybraną i migającą na wyświetlaczu wartość
 3. Powrót wybranej i migającej wartości do poprzedniej pozycji
 4. Przejście wybranej i migającej wartości do kolejnej pozycji oraz rozpoczęcie cyklu ręcznego
 5. Wybór programu A, B i C oraz uruchomienie programu testowego

 

Pokrętło sterujące (modele wewnętrzne i zewnętrzne)

X-Core – Pokrętło sterujące komponentami

Praca: standardowa pozycja pokrętła przy automatycznym lub manualnym trybie pracy sterownika

Current Time/Day (Aktualna godzina/data)Obecna data i godzina: pozwala ustawić bieżącą datę i godzinę

Czas startu Czas startu: pozwala ustawić w każdym programie od 1 do 4 czasów startu

Run Times (Czasy pracy) Czas pracy: pozwala ustawić czas nawadniania każdej sekcji w zakresie od 1 minuty do 4 godzin

Current Time/Day (Aktualna godzina/data)Dni nawadniania: pozwala ustawić liczbę dni przerwy w nawadnianiu

Seasonal Adjustment (Korekta sezonowa)  Korekta sezonowa: pozwala zmienić długości czasów nawadniania odpowiednio do sezonu bez konieczności ponownego programowania sterownika. Słupki po lewej stronie prezentują graficznie korektę sezonową w ujęciu procentowym.

Manual-One Station (Ręczne uruchomienie – jedna sekcja)Ręczne uruchomienie – jedna sekcja: pozwala jednokrotnie aktywować nawadnianie konkretnej sekcji

WyłączanieSystem wył.: pozwala wyłączyć wszystkie programy i przerwać nawadnianie. Umożliwia również ustawienie czasowego wstrzymania nawadniania z powodu deszczu na okres od 1 do 7 dni

Ustawienia czujnika Solar Sync: pozwala zaprogramować ustawienia w przypadku korzystania z czujnika Solar Sync ET NOWOŚĆ!

 

Przedział kablowy

X-Core – Przedział kablowy komponentów

 1. REM: pozwala na podłączenie złącza SmartPort® i pilota zdalnego sterowania Hunter NOWOŚĆ!
 2. Bateria litowa: wymienna bateria litowa (dostarczona w komplecie) pozwala na programowanie sterownika w przypadku braku zasilania. W przypadku awarii zasilania głównego bateria podtrzyma pamięć czasu w sterowniku
 3. Listwa zaciskowa: służy do podłączenia przewodów transformatora, czujnika oraz zaworu do sterownika
 4. Przycisk Reset: przycisk do resetowania ustawień sterownika (umieszczony z boku sterownika)
 5. Przełącznik pomijania czujnika: w przypadku ustawienia w położeniu obejściowym (Bypass) pomija sygnał wejściowy z czujnika pogodowego typu „Clik”
 6. Wewnętrzna skrzynka przyłączeniowa: skrzynka przyłączeniowa do wykonania przyłączy zasilania AC w modelach zewnętrznych
 7. Listwa zaciskowa – tylko w modelach E (w urządzeniach sprzedawanych poza USA)
 8. Transformator zewnętrzny (tylko w przypadku modelu wewnętrznego): wtyczka w transformatorze zapewnia zasilanie sterownika prądem zmiennym

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem