X-Core – brak aktywnych stref

1

Ustaw pokrętło w pozycji MANUAL-ONE STATION (Ręczne uruchomienie – jedna sekcja). Na ekranie zacznie migać wartość czasu pracy sekcji. Naciśnij przycisk strzałki (>), aby przejść do wybranej sekcji. Za pomocą przycisku plus (+) lub minus (-) możesz wybrać czas nawadniania dla danej sekcji. Przekręć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji RUN (Praca), aby uruchomić sekcję.

2

Za pomocą woltomierza sprawdź, czy na zaciskach śrubowych oznaczonych literą C i odpowiadających im zaciskach sekcji (na przykład C i 2) występuje napięcie 25–28 VAC.

3

Następnie przejdź do danego zaworu i sprawdź te same dwa przewody podłączone do zaworu pod kątem tego samego napięcia.

4

Jeśli na zaworze nie ma napięcia lub jest ono niskie, może to wskazywać na uszkodzony przewód lub złe połączenie ze sterownikiem.

5

Jeśli na zaworze występuje odpowiednie napięcie (25–28 VAC), konieczna może być wymiana elektromagnesu.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem