X-Core – Podłączanie zaworów i transformatora

1

Ułóż przewody pomiędzy zaworem sterującym i sterownikiem.

2

Połącz jeden z przewodów elektromagnesu każdego zaworu z przewodem wspólnym. Najczęściej używa się do tego przewodu w kolorze białym. Połącz osobny przewód sterujący z drugim przewodem każdego zaworu. Wszystkie połączenia kablowe powinny być wodoszczelne.

3

Przeprowadź przewody zaworów przez kanał kablowy. Zamocuj kanał kablowy na dole sterownika po prawej stronie.

4

Połącz wspólny (biały) przewód zaworów z zaciskiem C (Common) na listwie zaciskowej. Podłącz pozostałe przewody sterujące zaworów do odpowiednich zacisków i dokręć śruby mocujące.

5

Sterownik wewnętrzny: poprowadź kabel transformatora przez otwór w lewej części obudowy sterownika i połącz przewody z zaciskami oznaczonymi „24 VAC” (jak pokazano).

Sterownik zewnętrzny: przewody transformatora są już podłączone do styków AC, należy więc tylko doprowadzić zasilanie główne do skrzynki przyłączeniowej.

UWAGA: sterowniki zewnętrzny X-Core® jest wodoszczelny i odporny na działanie czynników atmosferycznych. Podłączenie zewnętrznego sterownika X-Core do zasilania głównego AC może zostać wykonane wyłącznie przez uprawnionego elektryka i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niewłaściwe podłączenie może być przyczyną porażenia prądem lub pożaru.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem