X-Core – Ustawianie daty i godziny

1

Ustaw pokrętło w położeniu CURRENT TIME/DAY (Aktualny czas/data).

2

Bieżący rok zacznie migać. Użyj przycisków plus (+) lub minus (-), aby zmienić rok. Po ustawieniu roku naciśnij przycisk strzałki w prawo (>), aby przejść do ustawienia miesiąca.

3

Na wyświetlaczu widoczny będzie miesiąc i dzień. Miesiąc zacznie migać i zostanie wyświetlona ikona 

 Użyj przycisków plus (+) lub minus (-), aby zmienić miesiąc. Naciśnij przycisk strzałki w prawo (>), aby przejść do ustawiania dnia.

 

4

Dzień będzie migał i wyświetlona zostanie ikona . Użyj przycisków plus (+) lub minus (-), aby zmienić dzień. Naciśnij przycisk strzałki w prawo (>), aby przejść do ustawiania czasu.

5

Na wyświetlaczu pojawi się godzina. AM, PM lub 24 zaczną migać. Za pomocą przycisków  i  wybierz AM (przed południem), PM (po południu) lub 24 HR (zegar 24-godzinny). Naciśnij przycisk, aby przejść do ustawień godziny. Godzina zacznie migać. Za pomocą przycisków plus (+) i minus (-) zmień godzinę wyświetlaną na ekranie. Naciśnij przycisk strzałki w prawo (>), aby przejść do ustawiania minut. Minuty zaczną migać. Za pomocą przycisków plus (+) i minus (-) zmień minuty wyświetlane na ekranie. Data i czas zostały ustawione.
 

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem