Node – komponenty

Ta sekcja zawiera krótki przegląd niektórych elementów sterowników NODE. Każdy element zostanie omówiony bardziej szczegółowo w dalszej części. Ta sekcja może być jednak pomocna w zapoznaniu się z różnymi dostępnymi opcjami.

Przyciski sterowania

Przyciski elementów sterownika Node

 1. Przycisk   – zwiększa wybraną i migającą na wyświetlaczu wartość
 2.   Przycisk – zmniejsza wybraną i migającą na wyświetlaczu wartość
 3. Przycisk – umożliwia wybór funkcji programowania
 4.   Przycisk – powoduje przejście z wybranej i migającej wartości do kolejnej pozycji
 5.   Przycisk – powoduje powrót wybranej i migającej wartości do poprzedniej pozycji
 6. Przycisk PRG – umożliwia wybór programu (A, B lub C)

 

Wyświetlacz LCD

 

Node – komponenty

 1. Wyświetlacz główny – pokazuje wszystkie informacje o programie
 2. Numer sekcji – wskazuje programowany numer sekcji.
 3. Numer czasu startu – wskazuje numer programowanego czasu startu
 4. Program – wskazuje program (A, B lub C).
 5. Bieżąca godzina/data – ustawianie bieżącego dnia i godziny.
 6. Czasy startu – wskazuje, na kiedy ustawiane są czasy startu
 7. Run Times (Czasy pracy) – wskazuje, na kiedy ustawione są czasy pracy. Umożliwia użytkownikowi ustawienie czasu pracy w zakresie od 1 minuty do 6 godzin.
 8. Watering Days (Dni nawadniania) – umożliwia użytkownikowi wybranie poszczególnych dni nawadniania lub wybraną liczbę dni przerwy między nawadnianiem (interwał).
 9. % korekty sezonowej – umożliwia zaprogramowanie korekty sezonowej w zakresie 10-150% (wartość domyślna to 100%).
 10. System wyłączony – wskazuje, że nawadnianie jest zawieszone
 11. Manual On/Off (Ręczne włączanie/wyłączanie) – wskazuje, kiedy zaprogramowano ręczne nawadnianie. Umożliwia użytkownikowi ręczne aktywowanie sekcji.
 12. MV – wskazuje, że sekcja numer jeden jest ustawiona na działanie zaworu głównego (dostępne tylko w modelach z 2, 4 lub 6 sekcjami).
 13. Stan baterii – wskazuje pozostały czas pracy baterii
 14. Parasol – wskazuje, że czujnik deszczu wstrzymuje nawadnianie
 15. Przekreślony parasol – informuje o włączonym obejściu czujnika deszczu.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem