Node – pominięcie czujnika

Wszystkie zaawansowane funkcje programowania są inicjowane z trybu bezczynności, który pokazuje na wyświetlaczu godzinę, dzień tygodnia i wskaźnik naładowania baterii. Jeśli coś miga na wyświetlaczu, sterownik znajduje się w jednym z trybów programowania. Po krótkim okresie braku aktywności sterownik powróci do trybu bezczynności.

  1. W trybie bezczynności nacisnąć i przytrzymać przycisk strzałki w lewo (<) do momentu wyświetlenia ikony .
  2. Na wyświetlaczu pojawi się migająca ikona parasola i komunikat On (Wł.).

  3. Nacisnąć przycisk minus (-), aby pominąć czujnik. Na wyświetlaczu pojawi się symbol i komunikat Off (Wył.), co wskazuje, że czujnik pogody jest pominięty. Ikona pojawi się na wyświetlaczu podczas normalnej pracy, co wskazuje, że sterownik działa w trybie obejścia.

  4. Aby ponownie aktywować czujnik pogody, nacisnąć i przytrzymać przycisk strzałki w lewo (<), aż wyświetli się ikona . Nacisnąć przycisk plus (+), aby powrócić do normalnego trybu pracy czujnika.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem