NODE – ustawianie czasów pracy

Ustawianie czasu nawadniania sekcji

Tryb czasu pracy sekcji umożliwia wprowadzenie długości czasu pracy dla każdej sekcji przypisanej do określonego programu (A, B lub C). Każda sekcja, która ma czas pracy powiązany z programem, zostanie aktywowana i będzie działać jedna po drugiej sekwencyjnie z każdym czasem startu tego programu.

  1. Naciskać przycisk , aż wyświetli się ikona .
  2. Czas pracy będzie migał. Wyświetlana będzie również litera programu (A, B lub C) oraz numer aktywnej sekcji w lewym dolnym rogu wyświetlacza. Nacisnąć przycisk plus lub minus, aby zmienić czas pracy sekcji w zakresie od 1 minuty do 6 godzin.
  3. Nacisnąć przycisk strzałki w prawo, aby przejść do następnej sekcji.
  4. Nacisnąć przycisk PRG, aby dodać czas pracy do innego programu.
  5. Nacisnąć przycisk , aby przejść do następnej funkcji programowania lub pozwolić sterownikowi powrócić do trybu bezczynności.

UWAGA: po zaprogramowaniu czasu pracy ostatniej sekcji nacisnąć przycisk strzałki w prawo (>), aby wyświetlić całkowity czas pracy programu.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem