NODE – ustawianie czasów startu nawadniania

 1. Naciskać przycisk , aż wyświetli się ikona .
 2. Czas startu będzie migać wraz z literą programu (A, B lub C) i numerem czasu startu (1, 2, 3 lub 4) w lewym górnym rogu wyświetlacza. Dla każdego programu można ustawić do 4 różnych czasów startu. W tym trybie numery czasu startu nie reprezentują numerów sekcji, ale 4 czasy startu w każdym programie. Do aktywacji programu potrzebny jest tylko jeden czas startu. Czasy startu 2, 3 i 4 będą powtarzać program 2, 3 lub 4 razy każdego dnia nawadniania.
 3. Użyć przycisków plus (+) lub minus (-), aby zmienić czas startu wyświetlanego programu. Każde naciśnięcie przycisku spowoduje zmianę czasu w skokach co 15 minut.
 4. Nacisnąć przycisk strzałki w prawo (>), aby dodać dodatkowy czas rozpoczęcia do wyświetlanego programu. Numer godziny rozpoczęcia jest wyświetlany w lewym górnym rogu wyświetlacza.
 5. Proszę nacisnąć przycisk PRG, aby dodać czasy rozpoczęcia do innego programu.
 6. Nacisnąć przycisk , aby przejść do następnej funkcji programowania lub pozwolić sterownikowi powrócić do trybu bezczynności.

Aby wyeliminować czas rozpoczęcia:

 1. Naciskać przycisk , aż wyświetli się ikona .
 2. Czas startu będzie migać wraz z literą programu (A, B lub C) i numerem czasu startu (1, 2, 3 lub 4) w lewym górnym rogu wyświetlacza. Dla każdego programu można ustawić do 4 różnych czasów startu.
 3. Nacisnąć przycisk strzałki w prawo (>), aby przejść do czasu startu, który ma zostać skasowany.
 4. Użyć przycisków plus (+) lub minus (-), aby zmienić czas startu na OFF (WYŁ.). Każde naciśnięcie przycisku spowoduje zmianę czasu w skokach co 15 minut. Pozycja OFF (WYŁ.) trwa od 23:45 do 0:00.
 5. Nacisnąć przycisk strzałki w prawo (>), aby dodać dodatkowy czas rozpoczęcia do wyświetlanego programu. Numer godziny rozpoczęcia jest wyświetlany w lewym górnym rogu wyświetlacza.
 6. Powtórzyć kroki dla wszystkich dodatkowych czasów startu, które mają zostać skasowane.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem