Node – ustawianie działania zaworu głównego

(Tylko sterowniki NODE-200, NODE-400 i NODE-600)

Modele z sterowników NODE z wieloma sekcjami (NODE-200, NODE-400 i NODE-600) można programować z użyciem normalnie zamkniętego zaworu głównego. Jeśli podczas programowania zostanie uwzględniony zawór główny, jako zawór główny zostanie przypisana sekcja 1, a tym samym sekcja 1 nie może zostać użyta jako sekcja nawadniająca.

  1. W trybie bezczynności naciskać przycisk , aż wyświetli się ikona .
  2. Program A zostanie wyświetlony wraz z aktywnym numerem sekcji w lewym dolnym rogu. Sprawdzić, czy wyświetlana aktywna sekcja to sekcja numer 1. Wyświetlony zostanie czas pracy sekcji nr 1.

  3. Naciskać przycisk minus (-) tak długo, aż wyświetlany czas pracy zniknie, a w górnej części ekranu pojawi się ikona MV. Sekcja 1 działa teraz jako zawór główny i nie będzie dostępna na innych ekranach programowania.

  4. Gdy zawór główny zostanie aktywowany, będzie to miało zastosowanie do wszystkich programów, a ikona MV będzie wyświetlana na ekranie przez cały czas.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem