NODE – dlaczego mój system włącza się ponownie?

Częstym powodem powtarzania cyklu przez sterownik jest zbyt wiele zaprogramowanych czasów startu. Wymagany jest tylko jeden czas startu dla aktywnego programu. Drugi czas startu spowoduje uruchomienie programu kolejny raz.

UWAGA: trybie Start Times (Czasy startu) cyfry 1–4 nie oznaczają numerów sekcji. Liczby te oznaczają czasy startu programu. Każdy program może uruchamiać się do 4 razy w ustalone dni nawadniania. Jeden czas startu wystarcza do uruchomienia kolejno wszystkich sekcji. Jeśli chcesz, aby sekcje działały jeden raz w kolejności sekwencyjnej, a następnie nie były powtarzane, ustaw czasy startu 2, 3 i 4 na OFF (WYŁ.). Wiele czasów startu w jednym programie może być użyte do ustawienia nawadniania rano, w południe i wieczorem.

Przykład: Program A ma przypisane cztery stacje (1-4), a program ma jeden czas rozpoczęcia o 5:30 rano. O godzinie 5:30 sekcja 1 rozpocznie nawadnianie, następnie sekcja 2, sekcja 3 itd., aż wszystkie cztery sekcje wykonają swoje zadanie. Czasy startu powinny wyświetlać się tak, jak w poniższej tabeli:

Czasy startu PROGRAM A PROGRAM B PROGRAM C
1 5:30 WYŁ. WYŁ.
2 WYŁ. WYŁ. WYŁ.
3 WYŁ. WYŁ. WYŁ.
4 WYŁ. WYŁ. WYŁ.

Poszczególne sekcje są przypisane do programów (A, B, C). Każdy program wymaga tylko jednego czasu startu, aby zainicjować nawadnianie kolejno we wszystkich sekcjach do niego przypisanych. Czasy startu są przypisane do programów, a nie do sekcji. Sterownik uruchomi sekcje w kolejności zgodnej z ich porządkiem numerycznym. Kiedy sekcja zakończy nawadnianie, sterownik automatycznie przełączy się na następną sekcję w danym programie.

 

 

Kasowanie czasu startu programu
  1. Naciskać przycisk , aż wyświetli się ikona .
  2. Czas startu będzie migać wraz z literą programu (A, B lub C) i numerem czasu startu (1, 2, 3 lub 4) w lewym górnym rogu wyświetlacza. Dla każdego programu można ustawić do 4 różnych czasów startu.
  3. Nacisnąć przycisk strzałki w prawo (>), aby przejść do czasu startu, który ma zostać skasowany.
  4. Użyć przycisków plus (+) lub minus (-), aby zmienić czas startu na OFF (WYŁ.). Każde naciśnięcie przycisku spowoduje zmianę czasu w skokach co 15 minut.Pozycja OFF (WYŁ.) trwa od 23:45 do 12:00
  5. Nacisnąć przycisk strzałki w prawo (>), aby dodać dodatkowy czas startu do wyświetlanego programu. Numer czasu startu jest wyświetlany w lewym górnym rogu wyświetlacza.
  6. Powtórzyć kroki dla wszystkich dodatkowych czasów startu, które mają zostać skasowane.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem