Node – nawadnianie ręczne

Funkcja nawadniania ręcznego umożliwia aktywowanie pojedynczej sekcji na określony czas pracy lub aktywowanie całego programu. W trybie nawadniania ręcznego stan czujnika pogody (jeśli jest używany) zostanie pominięty.

Ręczna obsługa pojedynczej sekcji

  1. Upewnić się, że sterownik znajduje się w trybie bezczynności. Nacisnąć i przytrzymać przycisk strzałki w prawo, aż zostanie wyświetlona ikona RĘKA.
  2. Numer sekcji zostanie wyświetlony w lewym dolnym rogu wyświetlacza wraz z czasem pracy.
  3. Za pomocą przycisków strzałki w lewo i strzałki w prawo wybrać żądaną sekcję, a następnie szybko nacisnąć przyciski plus lub minus, aby ustawić czas ręcznego nawadniania dla wskazanej sekcji. Sterownik wyświetli odliczanie i aktywuje żądaną sekcję.

Program ręczny

  1. Aby ręcznie aktywować program, nacisnąć i przytrzymać przycisk strzałki w prawo do momentu wyświetlenia ikony RĘKA, a następnie szybko nacisnąć przycisk PRG. Litera programu (A, B lub C) pojawi się na ekranie. Jeśli potrzebny jest inny program, szybko nacisnąć przycisk PRG, aż wyświetli się żądany program. Sterownik wyświetli odliczanie i aktywuje żądany program.
  2. Aby zatrzymać cykl nawadniania ręcznego, nacisnąć przycisk minus tak długo, aż czas zostanie zredukowany do zera.
  3. Nacisnąć przycisk POWRÓT (<), aby przejść do następnej funkcji programowania, lub pozwolić sterownikowi wrócić do trybu bezczynności.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem