NODE – Instrukcja rozwiązywania problemów

Ekran nie działa

Przyczyna:

 • Wyświetlacz wyłącza się w trybie hibernacji, aby oszczędzać baterię
 • Bateria jest rozładowana

Rozwiązanie

 • Nacisnąć dowolny przycisk przez 1 sekundę
 • Wymienić baterię
Aplikacja informuje o pracy systemu, jednak nawadnianie nie działa

Przyczyna:

 • Brak ciśnienia wody.
 • Uszkodzony elektromagnes
 • Niezgodność elektromagnesu.
 • Problem z okablowaniem

Rozwiązanie:

 • Włączyć główne zasilanie systemu
 • Wymienić elektromagnes.
 • Należy zastosować cewkę blokującą na prąd stały firmy Hunter (nr części 458200) lub inną zgodną cewkę blokującą na prąd stały. W razie potrzeby należy znaleźć sprzedawcę tutaj.  Inne kompatybilne elektromagnesy wymieniono w tej sekcji wsparcia.
 • Okablowanie może być odwrotnie podłączone. Czarny przewód powinien zawsze prowadzić do wspólnego zacisku, a czerwony do zacisku sekcji.

 

Program automatyczny nie uruchamia się

Przyczyna:

 • Sterownik jest w trybie wyłączenia systemu
 • Niewłaściwe ustawienie trybu zegara AM/PM
 • Niewłaściwe ustawienie czasu startu w trybie zegara AM/PM

Rozwiązanie:

 • Sprawdzić, czy sterownik jest zaprogramowany na automatyczne nawadnianie.
 • Skoryguj ustawienie godziny w trybie zegara AM/PM
 • Skoryguj ustawienie czasu startu w trybie zegara AM/PM.
Czujnik deszczu nie wstrzymuje nawadniania

Przyczyna:

 • Czujnik deszczu jest uszkodzony lub został niewłaściwie podłączony.

Rozwiązanie:

 • Sprawdzić prawidłowość działania czujnika deszczu oraz podłączenia przewodów.
 • Upewnić się, że żółty przewód został podzielony na pół i prawidłowo podłączony.
Powtarzanie sekcji

Przyczyna:

 • Program ma przypisany więcej niż 1 czas startu
 • Każdy program może mieć przypisane maksymalnie 4 czasy startu

Rozwiązanie:

 • W razie potrzeby usunąć czasy startu programu.  Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy odwiedzić sekcję wsparcia tutaj.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem