Node – programowalne wyłączenie (do 99 dni)

Ta funkcja pozwala wstrzymać wszystkie zaprogramowane operacje nawadniania w okresie od 1 do 99 dni. Po upływie ustawionej liczby dni wstrzymania nawadniania sterownik samoczynnie powróci do normalnego działania.

  1. W trybie bezczynności naciskać przycisk , aż wyświetli się ikona . Odczekać dwie sekundy, aż na wyświetlaczu pojawi się OFF (WYŁ.). Sterownik znajduje się teraz w trybie wyłączenia systemu.
  2. Nacisnąć przycisk plus (+), a na wyświetlaczu pojawi się migająca cyfra 1 wskazująca liczbę dni, przez które sterownik będzie wyłączony. Można zaprogramować czas wyłączenia systemu – maksymalnie do 99 dni.
  3. Na wyświetlaczu pojawi się liczba dni pozostałych do końca okresu wyłączenia.
  4. Nacisnąć przycisk , aby przerwać okres wyłączenia i powrócić do ekranu trybu bezczynności, który pokazuje godzinę, dzień tygodnia i czas pracy na baterii.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem