Node – ustawianie korekty sezonowej

  1. Naciskać przycisk , aż wyświetli się ikona %.
  2. Nacisnąć przycisk plus (+) lub minus (-), aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość korekty sezonowej z domyślnych 100% (do minimum 10% lub maksimum 150%).
  3. Wartość zaprogramowana dla korekty sezonowej zostanie zastosowana do wszystkich programów nawadniania i natychmiast zostanie odzwierciedlona w wyświetlanych czasach pracy. Na przykład, jeśli zaprogramowane są 20-minutowe czasy pracy, a następnie korekta sezonowa zostanie zmieniona ze 100% na 50%, wyświetlane czasy pracy będą wynosić 10 minut.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem