Node – pamięć Easy Retrieve™

Ta funkcja umożliwia użytkownikowi zapisanie preferowanego programu w pamięci stałej sterownika, aby można go było przywrócić w dowolnym momencie. Jest to świetny sposób na zastąpienie wprowadzonych zmian i powrót do oryginalnego harmonogramu programowania.
Uwaga: wszystkie zaawansowane funkcje programowania są inicjowane z trybu bezczynności, który pokazuje na wyświetlaczu godzinę, dzień tygodnia i wskaźnik żywotności baterii. Jeśli coś miga na wyświetlaczu, sterownik znajduje się w jednym z trybów programowania. Po krótkim okresie braku aktywności sterownik powróci do trybu bezczynności.

Zapisywanie programu:

  1. Upewnić się, że sterownik jest zaprogramowany zgodnie z preferowanym harmonogramem programowania.
  2. W trybie bezczynności nacisnąć i przytrzymać przyciski plus (+) i PRG, aż po lewej stronie ekranu pojawią się 3 paski. Zwolnić przyciski plus (+) i PRG, aby zapisać bieżący program.
  3. Na ekranie pojawią się 3 przerywane linie przesuwające się od lewej do prawej, co wskazuje, że bieżący program jest zapisywany w pamięci trwałej. Po zakończeniu procesu na wyświetlaczu pojawi się komunikat Done (Gotowe).

Przywracanie zapisanego programu:

  1. W trybie bezczynności nacisnąć i przytrzymać przyciski minus (-) i PRG , aż po prawej stronie ekranu pojawią się 3 paski. Zwolnić przyciski plus (+) i PRG, aby przywrócić zapisany program.
  2. Na ekranie pojawią się 3 przerywane linie przesuwające się od prawej do lewej, wskazujące, że preferowany program jest pobierany z pamięci.

Sterownik zastosuje teraz preferowany program jako program bieżący. Po zakończeniu procesu na wyświetlaczu pojawi się komunikat Done (Gotowe).

UWAGA: należy zachować ostrożność podczas korzystania z pamięci Easy Retrieve. Zapisanie danych programu w pamięci za pomocą funkcji Easy Retrieve spowoduje pobranie bieżących informacji o programie i zastąpienie danych zapisanych w pamięci stałej. Podczas zapisywania danych programu należy się upewnić, że bieżące dane programu są tymi, które mają zostać zapisane.
 

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem