Node – funkcja szybkiej diagnostyki Hunter Quick Check

Ta procedura diagnostyczna obwodów umożliwia szybką identyfikację zwarć, zwykle spowodowanych wadliwymi elektromagnesami lub kontaktem nieizolowanego przewodu wspólnego z nieizolowanym przewodem sterującym sekcji. Przeprowadzanie procedury diagnostycznej Hunter Quick Check:

  1. W trybie bezczynności nacisnąć i przytrzymać przyciski plus (+), minus (-), strzałkę w prawo (>) i strzałkę w lewo (<).
  2. Na wyświetlaczu pojawią się wszystkie segmenty. Teraz zwolnić wszystkie przyciski.
  3. Nacisnąć przycisk plus (+), aby rozpocząć test Quick Check.
  4. Sterownik aktywuje teraz każdą dostępną sekcję na 1 sekundę, aż wszystkie sekcje zostaną aktywowane.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem