Node – ustawianie daty i czasu

  1. Naciskać przycisk , aż wyświetli się ikona .
  2. Wyświetlone zostaną wszystkie 4 cyfry oznaczające rok. Użyć przycisków   lub  , aby zmienić rok. Nacisnąć przycisk  , aby przejść do ustawiania miesiąca.
  3. Wyświetlone zostaną wszystkie 4 cyfry, przy czym dwie cyfry po lewej stronie oznaczające miesiąc będą migać. Użyć przycisków   lub  , aby zmienić miesiąc. Nacisnąć przycisk  , aby przejść do ustawiania dnia.
  4. Zostaną wyświetlane i migające tylko dwie cyfry po prawej stronie, oznaczające dzień. Nacisnąć przycisk   lub  , aby zmienić dzień. Nacisnąć przycisk  , aby przejść do zmiany godziny. Nacisnąć przycisk strzałki w prawo (>), aby przejść do ustawiania godziny.
  5. Zaczną migać ustawienia czasu w formacie AM/PM/24. Nacisnąć przycisk   lub  , aby zmienić ustawienie czasu na AM, PM lub 24-godzinny. Nacisnąć przycisk  , aby przejść do ustawiania godziny.
  6. Wyświetlane są wszystkie 4 cyfry, przy czym dwie cyfry po lewej stronie oznaczające godzinę migają. Użyć przycisków   lub  , aby zmienić godzinę. Nacisnąć przycisk  , aby przejść do ustawiania minut.
  7. Wyświetlane są wszystkie 4 cyfry, przy czym dwie cyfry po prawej stronie oznaczające minuty migają. Użyć przycisków   lub  , aby zmienić minuty. Naciśnięcie przycisku   spowoduje przejście do ustawienia roku w kroku nr 2.

Ustawianie daty i czasu

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem