Node – ustawianie dni nawadniania

Sterownik wyświetla informacje o aktualnie zaprogramowanym aktywnym dziennym harmonogramie nawadniania. Można wybrać nawadnianie w określone dni tygodnia, nawadnianie interwałowe bądź nawadnianie w dni nieparzyste lub parzyste. Każdy program może działać tylko po wybraniu jednego rodzaju opcji dnia nawadniania.

 

 Ten symbol przedstawia sterownik w trybie dni dni nawadniania.
Ustawianie dni nawadniania
 1. Naciskać przycisk , aż wyświetli się ikona .
 2. Zostanie wyświetlona litera programu (A, B lub C).
 3. Strzałki wskazują konkretne dni tygodnia, w których nastąpi nawadnianie. Nacisnąć przycisk plus (+) lub minus (-), aby przewijać dni.
 4. Nacisnąć przycisk plus (+), aby aktywować ten dzień dla wyświetlanego programu, lub przycisk minus (-), aby anulować nawadnianie tego dnia. Strzałka wskaże dni nawadniania dla aktywnego programu.
 5. Aby ustawić dni nawadniania dla innego programu, nacisnąć przycisk PRG.
 6. Nacisnąć przycisk , aby przejść do następnej funkcji programowania lub pozwolić sterownikowi wrócić do trybu bezczynności.
Ustawianie nieparzystych/parzystych dni nawadniania

Ta funkcja umożliwia ustawienie nawadniania w określone dni miesiąca zamiast programowania konkretnych dni tygodnia.

 1. Naciskać przycisk , aż wyświetli się ikona .
 2. Naciskać przycisk strzałki w prawo, aż kursor znajdzie się na wyświetlaczu nad wartością ODD (NIEPARZYSTE) lub EVEN (PARZYSTE).
 3. Nacisnąć przycisk plus, aby wybrać, lub przycisk minus, aby anulować wybór dni ODD (NIEPARZYSTYCH)lub EVEN (PARZYSTYCH).
 4. Po aktywacji trybu ODD (NIEPARZYSTE) lub EVEN (PARZYSTE) będzie to jedyny kursor wyświetlany na wyświetlaczu.

 

Ustawianie dni przerwy w nawadnianiu
 1. Naciskać przycisk , aż wyświetli się ikona .
 2. Naciskać przycisk strzałki w prawo , aż kursor znajdzie się nad pozycją INT (PRZERWA) na wyświetlaczu.
 3. Nacisnąć przycisk plus, a na wyświetlaczu będzie migać liczba 1 wskazująca liczbę dni przerwy w nawadnianiu.
 4. Naciskać przycisk plus lub minus, aby wybrać liczbę dni przerwy pomiędzy kolejnymi dniami nawadniania (od 1 do 31).

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem