ACC2 – Komunikaty ostrzegawcze

Nowa instalacja sterownika rozpocznie się od co najmniej jednego lub dwóch komunikatów ostrzegawczych, gdyż sterownik nie był zasilany w trakcie transportu i może wykrywać nowe moduły. Jest to normalne zjawisko.

Komunikaty na ekranie nie zakłócają normalnego cyklu nawadniania.

 

Ekran startowy

Kiedy zasilanie zostanie włączone po raz pierwszy (za pomocą włącznika zasilania lub poprzez zamknięcie blokady przesuwnej), na ekranie wyświetlone zostanie logo firmy Hunter, a sterownik rozpocznie wyszukiwanie zdarzeń nawadniania, które mógł pominąć podczas przerwy w zasilaniu.

W sytuacji gdy instalujesz lub serwisujesz sterownik wyszukiwanie można przerwać naciskając przycisk Ekran główny.

Jeżeli sterownik zakończy wyszukiwanie pominiętych zdarzeń (trwa to około 1 minuty), wznowi nawadnianie zgodnie z harmonogramem zaplanowanym na dany dzień.

W przypadku operacji automatycznych sterownik zawsze przeprowadza wyszukiwanie po każdej przerwie w zasilaniu. Nawadnianie, które zostało pominięte podczas przerwy w zasilaniu, zostanie zapisane w rejestrach, a po wznowieniu zasilania nawadnianie zostanie przywrócone zgodnie z harmonogramem zaplanowanym na dany dzień.

 

Wyświetl wiadomości

Migający symbol alarmu u dołu wyświetlacza wskazuje, że wykryto nieprawidłowe działanie urządzenia. Gdy symbol miga, naciśnięcie przycisku programowego spowoduje wyświetlenie komunikatu. Naciśnij przycisk, aby wyświetlić najnowsze komunikaty na ekranie Attention (Uwaga). Na ekranie Uwaga wybierz opcję View Logs (Wyświetl rejestry), aby uzyskać więcej informacji o komunikatach, lub Clear Messages (Wyczyść komunikaty), aby powrócić do ekranu głównego.

 

Wyczyść wiadomości

Komunikaty ostrzegawcze na wyświetlaczu można usunąć, naciskając przycisk programowy Wyczyść komunikaty po wcześniejszym naciśnięciu przycisku Wyświetl komunikaty. Komunikat będzie nadal dostępny w rejestrach sterownika. Komunikaty ostrzegawcze nie wstrzymują nawadniania ani normalnej pracy. Mogą one jednak informować o stanie systemu, który może uniemożliwiać nawadnianie lub na nie wpływać.

 

Podgląd raportów

Naciśnij przycisk Wyświetl rejestry, aby uzyskać szczegółowe informacje o każdym komunikacie. Po wyświetleniu komunikatu ostrzegawczego przyciski programowe umożliwiają dostęp do rejestrów Alarm, Sterownik i Sekcja. Funkcja Filtruj rejestry umożliwia wyszukiwanie rejestrów w określonym dniu lub według numeru rekordu. Dostęp do rejestrów można również uzyskać w dowolnym momencie z menu Diagnostyka.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem