ACC2 – Menu Przepływ

Menu przepływu zawiera wszystkie ustawienia dla różnych funkcji przepływu. Zostały one szczegółowo opisane w punkcie Obsługa przepływu.

 

Kasuj alarmy przepływu

Funkcja Kasuj alarmy przepływu umożliwia ponowne uruchomienie nawadniania w strefie czujnika MainSafe lub w strefie przepływu, w której wystąpił alarm nadmiaru. Jeśli wystąpił alarm strefy przepływu lub zabezpieczenia głównego, na ekranie głównym dostępny jest klawisz skrótu do kasowania alarmów przepływu.

Jeśli funkcja Opóźnienie kasowania alarmu jest ustawiona na Tylko ręcznie, użytkownik musi ręcznie skasować alarm za pomocą tej funkcji, aby umożliwić ponowne uruchomienie nawadniania.

Jeśli Opóźnienie kasowania alarmu zostało ustawione w formacie GG:MM, sterownik może ponownie uruchomić nawadnianie w strefie czujnika MainSafe lub w strefie przepływu po upływie tego czasu.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem