ACC2 – SOS

SOS (ang. Status Output Station – status wyjścia sekcji)

SOS to dedykowane wyjście sekcji, które jest używane tylko z odpowiedzią warunkową. Celem SOS jest wyzwolenie zewnętrznego światła lub innego urządzenia, gdy sterownik jest w stanie alarmu, tak aby personel w terenie mógł zostać powiadomiony o alarmie bez konieczności otwierania drzwiczek sterownika.

Aby działać, SOS wymaga dedykowanego numeru sekcji (można użyć dowolnego). Sekcja będzie się uruchamiała za każdym razem, gdy zaistnieje określona sytuacja dla odpowiedzi warunkowej.

Wyjście sekcji może służyć do bezpośredniego zasilania lampki sygnalizacyjnej 24 V AC zainstalowanej w otworze kablowym lub do załączania przekaźnika przeznaczonego do innych celów.

 

Konfiguracja sekcji SOS

Na ekranie Odpowiedź warunkowa użyj przycisku „Następne”, aby wybrać typ „Uruchom wyjście SOS”. W obszarze Wybór wybierz nieużywaną sekcję, którą chcesz wyznaczyć jako sekcję SOS.

  • Ta sekcja nie może być przypisana do żadnych programów nawadniania.
  • Należy używać tylko jednej sekcji SOS na jeden sterownik.
  • Wszystkie inne odpowiedzi SOS powinny być wybierane dla tego samego numeru sekcji SOS.

Wyjście sekcji SOS będzie podłączone bezpośrednio do zewnętrznego światła lub innego urządzenia zasilanego prądem 24 V.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem