ACC2 – Menu Ustawienia

 

Czas/Data

Ustawia datę i godzinę, patrz Podstawowe programowanie i Godzina/data.

 

Ustawienia lokalne

Ustawia preferencje regionalne (patrz Podstawowe programowanie) oraz datę i godzinę sekcji.

 

Zarządzanie użytkownikami

Ta funkcja umożliwia utworzenie hasła dla sterownika. Przed rozpoczęciem obsługi sterownika użytkownicy będą musieli wprowadzić poprawny kod PIN. W przypadku ustawienia pojedynczego kodu PIN będzie on wymagany dla wszystkich użytkowników, co zapewni ten sam poziom dostępu dla wszystkich.

 

W przypadku gdy hasła są włączone a hasło zostanie utracone lub zapomniane, użytkownik nie będzie miał dostępu do funkcji sterownika.

Zaznacz pole Włącz zarządzanie użytkownikami, aby utworzyć jeden lub więcej kodów PIN. Po zaznaczeniu tego pola tylko użytkownik z uprawnieniami administratora, który został pomyślnie zalogowany, może usunąć zaznaczenie tego pola.

Możliwe jest również zdefiniowanie różnych użytkowników i utworzenie dla nich indywidualnych kodów PIN.

Istnieją dwa poziomy autoryzacji: administrator i pracownik.

Dostęp z poziomu pracownika umożliwia obsługę ręczną systemu i przeglądanie programów.

Tylko administratorzy mogą modyfikować zaprogramowane parametry i inne ustawienia.

Logowania użytkowników są śledzone w rejestrze sterownika.

Aby dodać użytkownika, naciśnij przycisk programowy Dodaj użytkownika. Następnie można wprowadzić nazwę użytkownika za pomocą wyświetlonej klawiatury. Dla każdego użytkownika wybierz typ (administrator lub pracownik) i utwórz unikalny kod PIN dla tej osoby.

Administrator może również usuwać użytkowników za pomocą przycisku programowego Usuń użytkownika.

Użytkownicy zostaną automatycznie wylogowani po 30 minutach braku aktywności.

 

Lista urządzeń do połączenia

Jeśli zainstalowane zostały wewnętrzne moduły Wi-Fi lub LAN, funkcja Urządzenia sieciowe spowoduje wyświetlenie ustawień sieciowych tych urządzeń.

Konfiguracja Wi-Fi: ten przycisk programowy pozwala wybrać komunikację bezpośrednią lub centralną. Bezpośrednie połączenia z urządzenia mobilnego umożliwią zdalne sterowanie, wprowadzanie tekstu i raportowanie przepływu w zasięgu urządzenia mobilnego.

Sieć: ta opcja nie jest obecnie dostępna.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem