ACC2 – Limity sekcji

Limity sekcji określają, ile sekcji może działać jednocześnie.

Układaj lub Nakładaj to funkcje pozwalające na ręczne ustawienie każdego programu tak, aby uruchamiał się chronologicznie lub nakładał się z pracą innych programów. Programy ułożone chronologicznie mogą być uruchamiane wyłącznie przez siebie.

Funkcja SmartStack określa maksymalną liczbę programów, które mogą nakładać się na siebie w danym sterowniku.

Maksymalna liczba sekcji uruchomionych jednocześnie to całkowita liczba sekcji, które mogą być jednocześnie uruchomione przez sterownik. Parametr ten jest głównie stosowany przez Menedżera przepływu, ale ma też zastosowanie w innych sytuacjach.

Jeśli Menedżer przepływu jest włączony, na ekranie wyświetlona zostanie opcja Limity programu. To wartość określająca maksymalną liczbę sekcji, które mogą działać w jednym programie. Można to wykorzystać do wymuszenia rozłożenia nawadniania na większą liczbę programów, gdy Menedżer przepływu planuje włączenie sekcji w celu osiągnięcia docelowej wartości przepływu.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem