ACC2 – Konfiguracja Menedżera przepływu

Menedżer przepływu uruchamia jednocześnie określone sekcje, aby osiągnąć zaprogramowane natężenie przepływu. Pozwala to sterownikowi zdecydować, które sekcje uruchomić, aby utrzymać całkowity przepływ jak najbliżej zaprojektowanej wydajności rury i skrócić całkowity czas nawadniania.

Menedżer przepływu nie wymaga czujnika przepływu, ale musi dysponować wprowadzonymi wartościami przepływu w sekcji. Jeśli zbieranie danych o przepływie z wykorzystaniem czujnika nie jest dostępne, przybliżone wartości można wprowadzić ręcznie.

Menedżer przepływu potrzebuje co najmniej jednej strefy przepływu i wymaga, aby sekcje były podłączone do stref przepływu. Menedżer przepływu i Monitor przepływu mogą również działać w tym samym czasie i wykorzystywać wiele tych samych informacji na różne sposoby.

Menedżer przepływu wymaga następujących informacji do prawidłowego działania:

  • Skonfigurowanej strefy przepływu i ustawionych wartości docelowych przepływu (menu przepływu, strefy przepływu)
  • Sekcji dołączonych do stref przepływu (sekcje, ustawienia sekcji)
  • Zapamiętanych lub wprowadzonych natężeń przepływu sekcji (sekcje, konfiguracja sekcji)
  • Ustawionych limitów programowych sterownika (w menu Sekcje, Limity sekcji) o ile zajdzie taka potrzeba.
     

Strefy przepływu

Wybierz menu Przepływ, a następnie Strefy przepływu, jeśli nie zostały jeszcze utworzone. Strefa przepływu określa odcinek rury i grupę sekcji podłączonych do tej rury, która jest zarządzana jako jednostka hydrauliczna.

W przypadku Menedżera przepływu konieczne jest jedynie włączenie zarządzania przepływem i ustawienie wartości docelowej przepływu. Zaznacz pole Zarządzanie przepływem.

 

Przepływ docelowy

Pole Przepływ docelowy służy do ustawiania natężenia przepływu wymaganego dla strefy przepływu podczas nawadniania. Wprowadź takie żądane natężenie przepływu, jakie będzie najlepsze dla średnicy głównego rurociągu (zalecane: 1,5 metra na sekundę lub 5 stóp na sekundę), lub inną preferowaną wartość opartą na innych czynnikach.

Jest to jedyne wymagane ustawienie w menu Strefa przepływu dla funkcji Menedżera przepływu. Za każdym razem sterownik będzie miał do uruchomienia programy, menedżer przepływu spróbuje jednocześnie uruchomić wystarczającą liczbę sekcji, aby pozostawać na tym poziomie natężenia przepływu lub na poziomie o zbliżonej wartości.

 

Ustawienia sekcji

Menedżer przepływu wymaga spełnienia następujących warunków:

  • Przypisanie strefy przepływu do sekcji
  • Ustawienie priorytetu przepływu (zaznaczony lub niezaznaczony)
  • Określenie natężenia przepływu sekcji.

 

Strefa przepływu

Informuje sterownik o strefie przepływu, do której należy sekcja.

Dla każdej strefy przepływu można ustawić inne wartości przepływu docelowego. Docelowy przepływ powinien być bezpieczny (około 1,5 m/s lub 5 stóp/s) dla średnicy rurociągu głównego w strefie przepływu.

Możliwe jest również posiadanie stref przepływu działających bez Menedżera przepływu jednocześnie ze strefami przepływu, które są przez niego zarządzane.

 

Priorytet przepływu

Ustawienie priorytetu pomaga sterownikowi zdecydować, które sekcje mają zacząć pracę wcześniej, aby osiągnąć wartości docelowe przepływu. Sekcje z zaznaczonym polem „Priorytet” będą brane pod uwagę jako pierwsze, aby mniej krytyczne sekcje mogły zostać uruchomione później w trakcie nawadniania.

 

Natężenie przepływu

Jeśli system został wyposażony w czujnik przepływu, najlepiej jest skorzystać z funkcji „Zbieranie danych o przepływie”, aby umożliwić sterownikowi uzupełnienie tych wartości.

Jeśli system nie posiada czujnika przepływu, wyszukaj lub oblicz odpowiednie wartości przepływu i wprowadź je ręcznie dla każdej sekcji.

Należy pamiętać, że w przypadku natężenia przepływu funkcja kopiuj / wklej nie działa. Możliwe jest kopiowanie tylko górnej połowy ekranu, w tym przypisania P/MV i strefy przepływu.

 

Limity sekcji

Wybierz Sekcje, Limity sekcji, aby przejrzeć lub zmienić liczbę sekcji, które mogą być uruchamiane jednocześnie.

Nie jest konieczna zmiana limitów sekcji, aby Menedżer przepływu działał, ale jest to możliwe. Te ustawienia mogą być wykorzystane do dostosowywania efektów zarządzania przepływem.

Maksymalną liczbę równocześnie pracujących sekcji określa sztywny limit liczby sekcji, które sterownik może uruchamiać jednocześnie, niezależnie od Menedżera przepływu lub innych ustawień. Powszechne okablowanie sterownika ACC2 może obsługiwać jednocześnie około 14 elektromagnesów Hunter, w tym wyjścia P/MV. Maksymalna liczba elektromagnesów może się różnić w zależności od różnych czynników.

Wprowadź numer sterownika, który spełnia Twoje potrzeby, jeśli numery 1-10 Ci nie odpowiadają.

Jeśli Menedżer przepływu zostanie włączony, można również wprowadzić maksymalną liczbę sekcji uruchamianych jednocześnie na każdy program. Może to być przydatne do wymuszenia na sterowniku rozłożenia nawadniania na wiele programów.

Przykład: program 1 obsługuje strefy darni, a program 2 – strefy krzewów. Jeśli obie strefy są częścią tej samej strefy z przepływem zarządzanym i wiesz, że strefa przepływu może obsługiwać około sześciu stref jednocześnie, możesz ustawić limit trzech stref w programie 1 i trzech w programie 2. Sterownik nadal będzie zarządzał przepływem w ramach przepływu docelowego, ale może uruchomić tylko trzy w każdym programie, aby to osiągnąć.

Jeśli wartości docelowe przepływu są znacznie niższe od tych, na które zezwalają limity sterownika i sekcji programowej, limity sekcji nigdy nie zostaną osiągnięte. Sterownik zdecyduje, które sekcje uruchomić i w jakiej kolejności.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem