ACC2 – Programowanie korekty sezonowej

Menu Programy, Korekta sezonowa.

Korzystając z czujnika Solar Sync, przeprowadź najpierw konfigurację na stronie Urządzenia, a następnie przejdź do opcji Korekta sezonowa.

  • Tryb korekty sezonowej: ustaw regulację procentową dla wszystkich czasów pracy za pomocą sterownika lub z poziomu programu, lub ustaw miesięczny harmonogram, który sterownik będzie realizował automatycznie. Istnieje też możliwość przypisania do sterownika automatycznej korekty przeprowadzanej przez czujnik Solar Sync.
  • Sterownik: wartość korekty sezonowej będzie zgodna z ustawieniami skonfigurowanymi na poziomie sterownika. Wszystkie programy skonfigurowane w sterowniku otrzymają taką samą wartość wprowadzonej ręcznie korekty sezonowej.
  • Program: wprowadzony w tym miejscu współczynnik korekty sezonowej będzie miał zastosowanie tylko dla wybranego programu, natomiast inne ustawienia nie będę miały na niego wpływu.
  • Miesięcznie: wprowadź z wyprzedzeniem wartość korekty dla każdego miesiąca w roku (zwykle na podstawie historycznych średnich danych pogodowych). Wprowadzone korekty wejdą w życie automatycznie pierwszego dnia każdego miesiąca i nie zmienią swojej wartości przez cały miesiąc.
  • Solar Sync: korekty w wybranym programie są wprowadzane automatycznie przez czujnik Solar Sync dołączony do sterownika. Wymaga to podłączenia czujnika i przeprowadzenia jego konfiguracji w menu Urządzenia, Konfiguracja Solar Sync.

Korekta sezonowa musi zostać skonfigurowana w każdym programie. Skróty Kopiuj i Wklej umożliwiają skopiowanie konfiguracji początkowej, a następnie wklejenie jej do wszystkich podobnych programów.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem