Dekoder ACC2 – Zadania sekcji

Gdy zainstalowanych jest wiele modułów wyjściowych dekodera, zakres numerów sekcji dozwolonych dla każdego z nich można zmienić lub „zmapować”. Pozwala to w razie potrzeby przypisać więcej niż 75 sekcji do modułu wyjściowego dekodera, aby wykorzystać układ okablowania w terenie, o ile w sterowniku obecny jest inny moduł.

Każdy moduł wyjściowy po zainstalowaniu obsługuje 75 sekcji. Jeśli potrzebujesz więcej niż 75 sekcji na pojedynczej dwuprzewodowej ścieżce lub na ścieżkach z jednego modułu, możesz ponownie przypisać numery sekcji z innych modułów do pierwszego modułu i tak dalej.

Zaznacz pole, aby włączyć zmianę przypisania sekcji, i kliknij, aby potwierdzić.

Każdy moduł zostanie wyświetlony z zakresem przypisanych mu numerów sekcji. Początkowo każdy będzie miał 75 sekcji.

Wybierz górne pole dla modułu dekodera nr 1, aby zwiększyć lub zmniejszyć górny zakres. Po dostosowaniu zobaczysz, że zakres modułu dekodera nr 2 zmienia się o odpowiednią wartość.

Jeśli zakres pierwszego modułu zostanie ustawiony na mniej niż 75 sekcji, pozostałe sekcje będą dostępne do przypisania do modułu nr 2.

Jeśli górny zakres pierwszego modułu zostanie ustawiony na wartość większą niż 75 sekcji, sekcje te zostaną usunięte z modułu nr 2.

W ten sposób można określić, ile sekcji jest dostępnych w każdym module wyjściowym dekodera.

Możesz kliknąć przycisk Reset, aby zresetować moduły do 75 sekcji na każdy moduł.

Im więcej sekcji przypiszesz do pojedynczego modułu wyjściowego dekodera, tym większy będzie pobór prądu w trybie czuwania przez ten moduł. Oznacza to, że możesz nie być w stanie uruchomić tak wielu aktywnych sekcji jednocześnie przy bardzo dużej liczbie sekcji na jednym module.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem