ACC2 – Ręczne uruchomienie i test

Na ekranie głównym przycisk programowy Tryb ręczny służy do uruchamiania sekcji, programów lub programu testowego. Po naciśnięciu przycisku Tryb ręczny dostępne są trzy opcje:

 

Ręczny start sekcji

Wybierz jedną lub więcej sekcji do uruchomienia i wprowadź godzinę ich uruchomienia. Jeśli zaznaczysz pole wyboru Równocześnie, sekcje będą się uruchamiać w tym samym czasie, a nie sekwencyjnie. Naciśnij przycisk Start, aby uruchomić sekcje.

 

Program ręczny

Wybierz numer programu do uruchomienia i naciśnij przycisk Start, aby go uruchomić. Istnieje możliwość przewinięcia ekranu do określonego zdarzenia w programie i rozpoczęcie działania programu od tego momentu.

Naciśnięcie przycisku Sekcja ręczna lub Uruchomienie programu wstrzymuje automatyczne nawadnianie do zakończenia programu ręcznego.

 

Test programu

Program Test uruchomi wszystkie sekcje przypisane do sterownika na czas pracy podany na ekranie. Istnieje również możliwość określenia numeru sekcji i uruchomienia wszystkich sekcji od tego numeru do sekcji o najwyższym numerze.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem