ACC2 – Programowanie czasów pracy

Dostęp do czasów pracy można uzyskać z menu programowania lub za pomocą skrótów klawiszowych na ekranie czasów startu. Używając tego samego menu można skonfigurować cały program (czasy startu, czasy pracy i dni nawadniania).

Zweryfikuj, czy korzystasz z właściwego programu sprawdzając jego numer lub nazwę.

Wybierz pole Typ pracy i wybierz Sekcja lub Blok. „Bloki” zostały szczegółowo opisane w punkcie Menu Sekcje. Bloki zastępują grupy „SSG” w oryginalnym sterowniku ACC. Naciśnij pokrętło, aby wybrać dany typ.

Obróć pokrętło w położenie Numer. Naciśnij pokrętło i wybierz numer sekcji lub bloku. Naciśnij, aby wejść.

Obróć pokrętło w położenie Czas pracy, naciśnij je, aby wybrać i wprowadzić czas pracy (od 1 minuty do 12 godzin). Można również wprowadzić czasy pracy w sekundach, wybierając pole: SS (sekundy), które jest ustawiane oddzielnie.

Można w ten sam sposób wprowadzić dowolne numery sekcji w dowolnej kolejności.

Pokaż narzędzia edycji (skróty): naciśnij przycisk programowy Pokaż narzędzia edycji. Jeśli sekcje są zorganizowane w kolejności numerycznej, można użyć przycisku programowego Wypełnij. Spowoduje to automatyczne dodanie 1 do poprzedniego numeru sekcji i skopiowanie czasu pracy do następnej linii. Jeśli na przykład wprowadzisz Sekcja 1, 5 minut, a następnie naciśniesz przycisk Wypełnij, w kolejnej linii zostanie dodana Sekcja 2 wraz z wartością 5 minut. Jest to skrót pozwalający na bardzo szybkie kopiowanie sekwencyjnych czasów pracy.

Możesz również wykorzystać opcję Usuń, aby usunąć dowolny element z listy. Przewiń do elementu, który chcesz usunąć i naciśnij przycisk Usuń.

Możesz również wykorzystać opcję Wstaw, aby wstawić element w dowolnie wybranej linii na liście. Przewiń do elementu i naciśnij przycisk Wstaw linię. Spowoduje to pojawienie się pustej linii nad elementem.

Sterownik dekodera ACC2 może uruchomić dowolną sekcję lub blok w dowolnej kolejności. Przykład: możesz wstawić sekcję 3 między sekcjami 1 i 2. Program będzie działać w kolejności 1, 3, 2.

Skorygowane czasy pracy: opcja Skorygowane czasy pracy pokazuje wpływ bieżących ustawień korekty sezonowej na podstawowy czas pracy. Jeśli czas pracy jest ustawiony na 10 minut, ale korekta sezonowa wynosi 50%, skorygowany czas pracy będzie wynosił 5 minut. Wielkość korekty sezonowej nie jest zmieniana na tym ekranie, ale można ją skonfigurować w menu Programy, lub automatycznie za pomocą czujnika Solar Sync.

Po ustawieniu wszystkich czasów pracy programu naciśnij przycisk Wstecz lub Ekran główny, aby wyjść.

 

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem