Dekoder ACC2 – Programowanie dekodera

Pozwala to na ustawienie lub zmianę adresu(-ów) sekcji dekodera. Dekodery Hunter muszą posiadać co najmniej jeden numer sekcji zaprogramowany w dekoderach, zanim będzie możliwe ich uruchomienie.

Aby zaprogramować (lub przeprogramować) dekoder, należy go podłączyć do portu programowania w szafce sterownika lub podłączyć do ścieżki dwuprzewodowej.

Dekodery Hunter ICD można również programować w dowolnym momencie za pomocą ręcznego programatora ICD-HP, zamiast korzystać z funkcji menu.

Wybierz port programowania lub 2-przewodową ścieżkę dla dekodera, który chcesz zaprogramować. Aby skorzystać z portu programowania, włóż czerwony i niebieski przewód dekodera do otworów portu programowania (wewnątrz obudowy sterownika). Nie ma znaczenia, do którego otworu trafią poszczególne przewody.

Następnie naciśnij przycisk programowy oznaczony „Odczyt dekodera”. Wyświetlona zostanie konfiguracja dekodera podłączonego do portu wraz z ekranem do wprowadzania numerów sekcji. Jeśli na ekranie pojawi się komunikat „Nie znaleziono dekodera!”, przewody dekodera mogą być odłączone lub podłączono niewłaściwe przewody.

Po znalezieniu dekodera, na ekranie zostaną wyświetlone szczegółowe informacje o dekoderze, w tym numer seryjny, typ, rozmiar sekcji, współczynnik mocy, prąd rozruchowy oraz przypisane wyjścia. Nowy, niezaprogramowany dekoder będzie posiadał puste miejsca przeznaczone do przypisania sekcji.

Numer seryjny

Numer seryjny identyfikuje dekoder, ale nie jest zwykle używany w operacjach dekodera ACC2.

Typ dekodera

Ta funkcja wykrywa i pokazuje typ dekodera. Istnieją cztery rozmiary dekoderów sekcji oraz dekodery czujnika ICD-SEN.

Współczynnik mocy

To pozwala dostosować ilość energii, której dekoder używa do aktywacji sekcji. Standardowo ustawiona jest wartość dwa i powinna być ona zmieniona wyłącznie w przypadku, gdy dana wartość jest niewystarczająca.

PRĄD ROZRUCHOWY

Ta opcja dostosowuje czas rozruchu elektromagnesów i przekaźników. Domyślnie ustawiona wartość to pięć i nie należy tego zmieniać, chyba że jest to zalecane przez doradców technicznych firmy Hunter.

Sekcja wyjściowa

Każda sekcja wyjściowa posiada oznaczoną kolorami parę przewodów, do których można przypisać numer sekcji sterownika.

Programowanie dekoderów sekcji

Aby zaprogramować dekodery sekcji, wybierz numer pierwszej sekcji, wybierz i wprowadź numer sekcji dla pierwszego wyjścia sekcji. Połącz się z każdym wyjściem sekcji w dekoderach wielostanowiskowych i wprowadź numer sekcji dla każdego wyjścia.

Możesz wprowadzić dowolne numery sekcji w dowolnej kolejności. Możesz również pozostawić wyjścia puste na potrzeby przyszłej rozbudowy. Puste wyjścia nie będą działać, dopóki nie zostanie wprowadzony numer sekcji, ale wszystkie inne sekcje będą działać normalnie.

Po wprowadzeniu wszystkich wyjść sekcji, naciśnij przycisk Zaprogramuj dekoder. Po krótkiej przerwie na ekranie powinien pojawić się komunikat „Programowanie dekodera powiodło się!”. Usuń dekoder i zapisz liczby na etykiecie dekodera permanentnym markerem. Zainstaluj dekoder w odpowiednim dla zaworu miejscu.

Programowanie dekoderów pompy / zaworu głównego (PMV)

Tylko jednosekcyjne dekodery ICD-100 powinny być używane jako dekodery P/MV, ponieważ nie będzie można korzystać innych wyjść sekcji.

Włóż przewody sekcji do portu programowania, naciśnij Odczyt dekodera i poczekaj, aż pojawią się informacje o dekoderze.

Naciśnij przycisk oznaczony jako Dekoder pompy.

Wprowadź numer P/MV dla dekodera. Numer musi być zgodny z numerem jaki został użyty do przypisania P/MV w menu Urządzenia.

Naciśnij przycisk Zaprogramuj dekoder i zaznacz numer P/MV na dekoderze. Zainstaluj dekoder w lokalizacji pompy lub zaworu głównego.

 

Programowanie dekoderów czujników

ICD-SEN to wyjątkowy dekoder do podłączania wejść czujników za pomocą ścieżki dwuprzewodowej. Jeśli dekoder czujnika jest podłączony do portu programowania, zostanie wykryty i wyświetlony jako Typ dekodera: Czujnik, z własnym ekranem.

Numer adresu jest jedyną pozycją, którą należy ustawić. Dekodery czujników można numerować od jednego do dziewięciu (maksymalna możliwa liczba dekoderów czujnikowych). To inne wartości niż adresy sekcji i nie zmniejszają one liczby adresów sekcji ani nie powodują konfliktów z nimi.

Wybierz adres dekodera czujnika i naciśnij przycisk Zaprogramuj dekoder, aby zaprogramować dekoder. Oznacz dekoder i zainstaluj go w miejscu czujnika.

 

Programowanie dekoderów za pośrednictwem ścieżki dwuprzewodowej

Oprócz wyboru portu programowania możliwe jest przeprogramowanie dowolnego zainstalowanego dekodera za pomocą ścieżki dwuprzewodowej.

Aby skorzystać z tej opcji, dekoder musi być już zaprogramowany i zainstalowany w torze dwuprzewodowym.

Na ekranie Dekoder programu zaznacz pole wyboru „Ścieżka 2-przewodowa” zamiast portu programowania.

W menu można teraz wybrać typy dekoderów sekcji, pompy lub czujnika. Wybierz typ dekodera do przeprogramowania, a następnie wprowadź adres. Naciśnij przycisk Odczytaj dekoder, aby uzyskać bieżące ustawienia wybranego elementu, a następnie wprowadź zmiany. Naciśnij przycisk Zaprogramuj dekoder, aby przesłać zmiany dwuprzewodową ścieżką do wybranego dekodera.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem