ACC2 – Ustawienia sekcji

Umożliwia nadawanie nazw sekcjom. Większość pozostałych funkcji została opisana szczegółowo w punkcie Obsługa przepływu.

Obsługa P/MV w sekcji wskazuje, które normalnie zamknięte wyjścia P/MV są aktywowane przez sekcję, gdy zostanie ona uruchomiona.

Przypisanie strefy przepływu sekcji (wymagane w przypadku Menedżera przepływu i/lub Monitorowania przepływu).

Priorytet przepływu (używany przez Menedżera przepływu). Zaznacz to pole, aby podczas korzystania z funkcji zarządzania przepływem dana sekcja miała zwiększone prawdopodobieństwo wcześniejszego nawadniania.

Natężenie przepływu: pozwala wprowadzić lub zdobyć informacje na temat typowego przepływu dla danej sekcji. Wartość ta jest wymagana zarówno w przypadku funkcji Menedżera przepływu, jak i Monitorowanie przepływu. Patrz Obsługa przepływu.

Opóźnienie: ustawia czas, przez jaki sekcja może pracować, zanim wysokie lub niskie wartości przepływu wywołają alarm. Ustaw dłuższe opóźnienia w przypadku sekcji, które potrzebują więcej czasu na ustabilizowanie przepływu.

Pola P/MV oznaczone jako „X” są niedostępne, ponieważ zostały już wcześniej przypisane do innych stref przepływu lub stref czujnika MainSafe.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem