Dekoder ACC2 – Menu Diagnostyka

Komunikaty ostrzegawcze nie wpływają na nawadnianie automatyczne.

Wszystkie komunikaty ostrzegawcze na ekranie głównym są odnotowywane w rejestrach. Pierwszym krokiem do zrozumienia problemu lub komunikatu jest kliknięcie przycisku programowego Wyświetl rejestry lub wejście do rejestrów z menu Diagnostyka.

W menu Diagnostyka znajdują się również inne przydatne narzędzia. Sterowniki dekodera umożliwiają oddzielną diagnostykę stanu dekodera w menu Dekoder.

 

Podgląd raportów

Dostępne są trzy typy rejestrów i funkcja filtra umożliwiająca zawężenie liczby wyświetlanych rejestrów.

 

Rejestry alarmów

Sterownik przechowuje do 250 zarejestrowanych alarmów, z datą i godziną, rozpoczynając od ostatniego alarmu. Użyj pokrętła, aby poruszać się do przodu lub do tyłu na liście alarmów.

 

Rejestry sterownika

Inne ważne komunikaty, które nie są w istocie alarmami, są przechowywane w rejestrach sterownika (do 250 zdarzeń). Są one również uporządkowane według daty i godziny, z najnowszym rejestrem na początku.

 

Rejestry sekcji

Rejestry sekcji rejestrują każde zdarzenie, które występuje w sterowniku (do 1500 zdarzeń), począwszy od ostatniego. Może się to okazać przydatne podczas zaawansowanego rozwiązywania problemów lub do sprawdzenia, czy sekcja faktycznie realizowała nawadnianie.

Raporty filtra

Umożliwia filtrowanie dowolnego z trzech rejestrów według daty lub numeru zarejestrowanego zdarzenia.

Rejestry eksportu

Wszystkie rejestry można zapisywać na karcie SD, co opisano w sekcji Funkcje zaawansowane.

 

Info o module

Wybierz opcję Informacje o module, aby zobaczyć aktualną wersję oprogramowania systemowego we wszystkich modułach i komponentach. Gniazda modułów lub komponenty, które są puste lub nie przesyłają danych, są wyświetlane jako Nieobecne.

Przyciski programowe oferują skróty do innych testów diagnostycznych, które są również dostępne bezpośrednio z menu Diagnostyka.

Ustawienie interfejsu w pozycji odwróconej automatycznie spowoduje przejście do ekranu Informacje o module. Interfejs w pozycji odwróconej nadal może realizować wszystkie swoje funkcje, a naciśnięcie przycisku Ekran główny pozwala na dostęp do wszystkich funkcji programowania. W przypadku pozostawienia interfejsu w pozycji odwróconej sterownik będzie nadal prowadził automatyczne nawadnianie.

 

Diagnostyka czujnika Clik

 • Czujnik: pokazuje każdy czujnik i jego nazwę.
 • Stan: pokazuje aktualny stan czujnika.
  • Nieaktywny oznacza, że czujnik działa normalnie.
  • Aktywny oznacza, że czujnik jest aktualnie w stanie alarmu.
  • Opóźniony oznacza, że czujnik był ostatnio w stanie alarmu i jest teraz nieaktywny, ale znajduje się w trybie opóźnienia wywołanego opadami deszczu.
  • Wyłączony oznacza, że pole wyboru czujnika (menu Urządzenia) nie zostało zaznaczone i czujnik nie będzie odpowiadał.
 • W użyciu?: pokazuje, czy czujnik jest aktualnie ustawiony na wyłączanie programów w menu Odpowiedź czujnika.

 

 

Diagnostyka sekcji - P/MV

Pokazuje pobór prądu elektrycznego w miliamperach dla wszystkich aktywnych sekcji i wyjść P/MV.

 

Diagnostyka czujnika przepływu

Pokazuje konfigurację każdego czujnika przepływu i aktualny przepływ. Częstotliwość pokazuje częstotliwość klikania lub impulsów czujnika i jest wykorzystywana do celów diagnostycznych.

 

Diagnostyka SolarSync

Ta funkcja pokazuje ostatnią komunikację czujnika Solar Sync i aktualny stan jego czujników alarmowych (czujnik deszczu i mrozu).

Przycisk programowy Testuj połączenie sprawdza obecność czujnika przewodowego lub odbiornika w przypadku czujnika bezprzewodowego. Test nie inicjuje komunikacji z samym czujnikiem bezprzewodowym, ponieważ jest to połączenie jednokierunkowe.

Diagnostyka dekodera

W tym menu pojawi się teraz skrót do ekranu Diagnostyka dekodera.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem