ACC2 – Obsługa alarmu przepływu

Gdy sekcje są uruchomione, Monitor przepływu stale sprawdza rzeczywisty przepływ w czujniku(-ach) porównując go z zebranymi danymi w sekcji, włączając procentowy nadmiar i niedomiar przepływu jaki jest dozwolony w strefie przepływu. W stosownych przypadkach Monitor przepływu sprawdza również wartość przepływu, porównując ją do limitów strefy przepływu wyższego poziomu i limitów czujnika MainSafe™.

Jeśli całkowita wartość obliczona na podstawie działających sekcji przekroczy wartość dopuszczalną, sterownik wstrzyma pracę wszystkich sekcji (wyłączając P/MV) w strefie przepływu. Sterownik odczeka 60 sekund po zatrzymaniu sekcji, aż przepływ spadnie do zera.

 

Alarmy na poziomie sekcji

Jeśli wartość przepływu zbliży się do zera, w sytuacji gdy strefa przepływu jest zatrzymana, sterownik rozpocznie uruchamianie sekcji, które pracowały w momencie powstania alarmu, w celu sprawdzenia, które sekcje powodują wysoki przepływ. Sterownik zaznaczy w rejestrach sekcje, które uległy awarii, i będzie kontynuował nawadnianie za pomocą sekcji, które przeszły pozytywnie indywidualne testy przepływu.

 

Alarmy strefy przepływu lub alarmy czujnika MainSafe

Jeśli przepływ nie spadnie znacząco w okresie przerwy diagnostycznej, sterownik stwierdzi, że nastąpiło przepełnienie linii głównej, i nie wznowi nawadniania ani nie wykona dalszej diagnostyki. Sterownik pozostanie wyłączony przez czas określony w ustawieniu opóźnienia kasowania alarmu na ekranie Strefy przepływu.

Gdy alarmy przepływu zostaną wykryte na poziomie strefy przepływu lub czujnika MainSafe, istnieje możliwość ich usunięcia za pomocą menu Przepływ, Kasuj alarmy przepływu. Po wybraniu opcji Wyświetl wiadomości dostępny będzie przycisk programowy „Kasuj alarmy przepływu”, o ile takie alarmy zostaną zarejestrowane.

Jeśli rzeczywisty przepływ przekroczy dopuszczalny przepływ maksymalny dla strefy przepływu i ta wartość utrzyma się przez ustawiony czas opóźnienia alarmu, strefa przepływu uruchomi alarm i wyłączy się bez dalszej diagnostyki. To samo dotyczy stref czujnika MainSafe. Sterownik przyjmie, że stan przepełnienia jest wynikiem awarii linii głównej, powyżej poziomu sekcji.

Jeśli przepływ przekroczy limit dla nieprzewidzianego przepływu, w sytuacji gdy żadna z sekcji nie pracuje i ta wartość przepływu utrzyma sie przez ustawiony czas opóźnienia alarmu, strefa przepływu i/lub strefa czujnika MainSafe również zostaną wyłączone.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem