ACC2 – Obsługa przepływu

Dwie główne części obsługi przepływu to Menedżer przepływu i Monitorowanie przepływu. Zaznaczenie którejkolwiek z nich spowoduje wyświetlenie przypomnienia o czynnościach związanych z konfiguracją tych funkcji. Naciśnij przycisk programowy Kontynuuj, aby skonfigurować wybraną funkcję.

MainSafe to oddzielny poziom zarządzania przepływem i monitorowania przepływu na wyższym poziomie w złożonych systemach. Nie włączaj funkcji MainSafe, dopóki nie uzyskasz pełnych informacji na jej temat.

 

Zarządzanie przepływem

Menedżer przepływu wykorzystuje informacje o przepływie w sekcjach do równoczesnego uruchamiania odpowiedniej liczby sekcji, aby osiągnąć określoną przez użytkownika docelową wartość przepływu. Uruchomi on możliwie jak najwięcej sekcji, aby utrzymywać przepływ w wartości docelowej lub w jej pobliżu, dopóki będą jeszcze sekcje do uruchomienia. Nie wymaga to wejścia czujnika przepływu.

 

Monitorowanie przepływu

Monitorowanie przepływu sprawdza, czy rzeczywisty przepływ jest zgodny z ustalonym przepływem dla wszystkich działających sekcji, a w przypadku wystąpienia alarmów wykonuje diagnostykę lub wyłącza sekcje. Aby Monitorowanie przepływu było możliwe i skuteczne, niezbędne jest co najmniej jedno wejście czujnika przepływu i co najmniej jeden zawór główny (P/MV) na czujnik przepływu.

W menu Przepływ można zaznaczyć pola Włącz Menedżera przepływu i/lub Włącz monitorowanie przepływu. Sprawdź, czy wszystkie informacje konfiguracyjne są poprawne, wykonując następujące kroki.

 

MainSafe

Opcja Włącz MainSafe posiada osobne pole wyboru. MainSafe to specjalna funkcja do monitorowania przepływu wyższego poziomu i ochrony linii głównej.

Nie zaznaczaj pola MainSafe, dopóki w pełni nie zrozumiesz działania tej opcjonalnej funkcji.

MainSafe wymaga oddzielnego przepływomierza i zaworu głównego. Funkcja ta została zaprojektowana w celu ochrony dłuższych odcinków rur głównych o dużej średnicy, które znajdują się przed samymi strefami przepływu. Jeśli w linii głównej występuje duży przepływ, lub gdy woda płynie nawet po wyłączeniu całego nawadniania, MainSafe dokona szybkiego odcięcia wody, aby zapobiec długotrwałym poważnym wyciekom.

Funkcję MainSafe można również skonfigurować tak, aby monitorowała odcinki rur służących wyłącznie do nawadniania uruchamianego ręcznie i zapewniała reakcję awaryjną w przypadku awarii.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem