ACC2 – Konfigurowanie odpowiedzi warunkowej

Użyj pokrętła, aby przejść do menu Funkcje zaawansowane, i wybierz opcję Odpowiedź warunkowa. Każda odpowiedź posiada przycisk programowy dla warunku „If” („Jeśli”), warunku „Then” („Wtedy”) (lub działania) i czynności „Przejrzyj dane”, aby zweryfikować, czy zrealizowana odpowiedź pozwoli spełnić zakładany cel.

Przejrzyj dane, a następnie włącz odpowiednią odpowiedź za pomocą pola wyboru Włącz.

Możliwe odpowiedzi zależą od obiektu (Typ) wybranego w warunku „If” („Jeśli”).

  • Warunek „Jeśli” oznacza, że określony typ warunku działa jako wyzwalacz.
  • Warunek „Wtedy” dotyczy akcji podjętej w odpowiedzi na wyzwalacz.

Czujniki Clik mogą używać alarmów jako wyzwalaczy. Mogą również działać jako wyzwalacze w zależności od ich położenia: zamkniętego lub otwartego, bez wywoływania alarmu.

Przykłady: czujnik typu Clik może uruchomić program, sekcję itp. za każdym razem, gdy alarm zostanie aktywowany, a wejście typu Clik może przełączać się między dwoma zaworami głównymi w zależności od tego, czy były otwarte czy zamknięte.

Strefy przepływu i strefy czujnika MainSafe mogą wykorzystywać maksymalne natężenie przepływu lub nieplanowany przepływ jako wyzwalacze. Wyzwalacze strefy przepływu mogą być używane do uruchamiania zewnętrznego wskaźnika alarmu lub do zamykania P/MV.

„Dowolny alarm” lub lista „Krytyczne alarmy” mogą służyć jako wyzwalacze, zwykle do uruchamiania zewnętrznego wskaźnika alarmu (patrz SOS).

Należy przejrzeć i włączyć odpowiedź (pole wyboru), zanim instrukcja warunkowej odpowiedzi zostanie aktywowana.

 

Konfigurowanie odpowiedzi warunkowej

Użyj pokrętła, aby przejść do menu Funkcje zaawansowane, i wybierz opcję Odpowiedź warunkowa.

Typ „IF” („JEŚLI”) Wybór Warunek (wyzwalacz) Działania „THEN” („WTEDY”) Inne reguły

Czujniki Clik

Clik 1

Alarm

Włącz sekcję

Włącz blok

Start SOS

Włącz program

Zamknij P/MV

Ręczny/automatyczny

Zatrzymaj w razie usunięcia Tak/Nie

Clik 2

Otwórz

Włącz sekcję

Włącz blok

Start SOS

Włącz program

Zamknij P/MV

Clik 3

Zamknij

Włącz sekcję

Włącz blok

Start SOS

Włącz program

Zamknij P/MV

SolarSync

Czujnik deszczu SolarSync

Alarm

Włącz sekcję

Włącz blok

Start SOS

Włącz program

Zamknij P/MV

 

Czujnik mrozu SolarSync

Strefa przepływu

Strefa przepływu 1–6

Maksymalny przepływ

Start SOS

Zamknij P/MV

 
Nieprzewidziany przepływ
Nadmiar w linii głównej

Dowolna sekcja

Źródło wody 1–6

Maksymalny przepływ

Włącz sekcję

Włącz blok

Start SOS

Włącz program

Zamknij P/MV

 

Nieprzewidziany przepływ

Dowolny alarm

(Wszystkie alarmy)

Alarm

Włącz sekcję

Włącz blok

Start SOS

Włącz program

Zamknij P/MV

 

Alarm krytyczny

(Poważne alarmy)

Włącz sekcję

Włącz blok

Start SOS

Włącz program

Zamknij P/MV

 

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem