ACC2 – Polecenia Stop

Każde uruchomione nawadnianie można natychmiast zatrzymać z poziomu ekranu głównego. Górny przycisk programowy oferuje następujące opcje zatrzymania nawadniania:

 

Wstrzymaj nawadnianie

Zatrzymuje natychmiast całe nawadnianie i wszelkie uruchomione programy. Sterownik nadal znajduje się w trybie automatycznego nawadniania i wznowi nawadnianie przy następnym czasie rozpoczęcia programu.

 

Wyłącznik czasowy

Podobnie jak wyłączenie systemu, ta opcja zatrzymuje wszystkie sekcje i zapobiega automatycznemu nawadnianiu, ale przez określony czas. Po upływie ustawionej liczby dni wstrzymania nawadniania sterownik samoczynnie powróci do nawadniania w trybie automatycznym.

 

Wstrzymaj

Ta opcja przerywa wszystkie uruchomione programy do momentu naciśnięcia przycisku Wznów lub upłynięcia 30 minut. Wszystkie uruchomione programy zostaną wznowione od momentu, w którym zostały przerwane, i będą działać przez pozostały czas. Gdy programy zostaną wstrzymane, na ekranie wyświetlony zostanie przycisk Wznów.

Zawieszenie zatrzymuje nawadnianie, w tym zdarzenia oczekujące. Po wznowieniu działania sterownika wszystkie pozostałe zdarzenia zostaną cofnięte o czas, przez jaki system był wstrzymany. Spowoduje to, że nawadnianie zakończy się później, niż zwykle.

 

Wyłączanie

Ta opcja spowoduje wyłączenie całego nawadniania i ustawienie sterownika w
tryb trwałego wyłączenia. Automatyczne nawadnianie nie zostanie wznowione.

 

Selektywne polecenie Stop

Istnieje możliwość użycia pokrętła, aby przewijać listę uruchomionych sekcji i programów na ekranie głównym i zatrzymywać jedną z nich zamiast całej listy. Jeśli aktywna sekcja zostanie podświetlona, przycisk Stop umożliwia wybranie opcji Zatrzymaj sekcję lub Zatrzymaj program. Opcja Zatrzymaj program zatrzymuje cały program, który spowodował uruchomienie sekcji, ale nie zatrzymuje działania innych programów.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem