ACC2 – Uruchamianie sekcji, programów i bloków

Podczas korzystania z odpowiedzi warunkowej do uruchomienia sekcji, programu lub bloku pod polem wyboru pojawią się inne opcje.

 

Tryb

Jeśli tryb jest ustawiony na Ręczny, sekcja, program lub blok będą działać samodzielnie, a wszystkie inne automatyczne nawadniania zostaną zatrzymane do zakończenia czynności aktywowanej odpowiedzią.

Jeśli tryb jest ustawiony na Auto, reakcja nastąpi bez zatrzymywania innego zaplanowanego nawadniania. Jeśli system korzysta z programu Menedżer przepływu, odpowiedź może nie wystąpić natychmiastowo. Odpowiednie sekcje zostaną dopasowane do przepływu docelowego, w miarę dostępności, przez Menedżera przepływu.

Jeśli zaznaczono opcję Zatrzymaj, gdy warunek zniknie, sekcja, blok lub program będą działały tylko wtedy, gdy będzie występował warunek wyzwalania. Jeśli warunek będzie się utrzymywał, sekcja lub blok będą działały przez określony czas, a program zostanie uruchomiony jeden raz na pełny czas jego trwania.

Jeśli to pole nie jest zaznaczone, odpowiedź będzie kontynuowana przez cały czas pracy lub czas trwania programu.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem