ACC2 – Ekran główny i ekran Aktywność

Na ekranie głównym przedstawiane są podstawowe informacje o systemie oraz skróty klawiszowe do typowych funkcji.

Status systemu jest wyświetlany w prawym górnym rogu.

Bieżąca data i godzina są wyświetlane w lewym dolnym rogu.

Jeśli czerwono-biały symbol trójkąta ! miga w prawym dolnym rogu, sterownik wykrył nietypową sytuację. Przycisk programowy zmieni się na Wyświetl komunikaty, a jego naciśnięcie spowoduje wyświetlenie więcej informacji o systemie. Ekran wiadomości umożliwia usunięcie wiadomości lub bezpośrednie przejście do funkcji Wyświetl rejestry, aby uzyskać więcej informacji. Komunikaty na ekranie nie zakłócają normalnego nawadniania.

Jeśli czujniki pozostają aktywne (w stanie alarmu), zostanie to wskazane za pomocą czerwonej czcionki w prawym górnym rogu.

Jeśli czujnik Solar Sync został zainstalowany i włączony (menu Urządzenia), symbol Solar Sync w prawym dolnym rogu ramki pokaże aktualną wartość procentową korekty nawadniania.

 

Ekran Activity (Aktywność)

Gdy sterownik obsługuje sekcje, ekran główny staje się ekranem aktywności i są na nim wyświetlane dodatkowe informacje i funkcje.

Wyświetlane są również wszystkie działające sekcje wraz z programem, który je uruchamia, trybem, w którym działają, oraz pozostałym czasem pracy danej sekcji.

Z ekranu aktywności można wybierać dowolne elementy i zatrzymywać je bez wpływu na pozostałe elementy systemu nawadniania. Zobacz sekcję Zatrzymanie selektywne.

Przyciski programowe zwykle pokazują: Stop, Tryb ręczny, Widok przepływu (pokazuje aktualny przepływ, jeśli czujnik przepływu jest zainstalowany i włączony) oraz Menu główne. Działanie przycisków Stop i Tryb ręczny zostało opisane w punkcie Programowanie podstawowe. Przycisk Widok przepływu został szczegółowo opisany w punkcie Obsługa przepływu.

 

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem