Support
X2 Support

WAND - Connect to Hydrawise

UWAGA: Numer seryjny służy do aktywacji modułu WAND na serwerze Hydrawise. W trakcie dodawania sterownika do konta Hydrawise w ramach konfiguracji online zostaniesz poproszony o podanie numeru seryjnego. Podczas konfiguracji pozostaw zainstalowany moduł WAND z pokrętłem w położeniu PRACA , aby nie utracić połączenia z oprogramowaniem Hydrawise. Jeśli moduł zostanie usunięty, sterownik powróci do programowania za pomocą pokrętła i aktywuje istniejące pierwotne ustawienia harmonogramu. Sterownik X2 nie synchronizuje się z serwerem Hydrawise, gdy pokrętło znajduje się w położeniach WYŁ. lub STEROWANIE RĘCZNE. Ustaw ponownie pokrętło w położeniu PRACA w celu zdalnego zarządzania.

Wybierz jedną z dwóch metod połączenia z serwerem Hydrawise:

  1. KONFIGURACJA WI-FI DIRECT
  2. Konfiguracja WPS

Pobierz aplikację Hydrawise ze sklepu Apple® App Store lub sklepu Google Play.

Rate this Article: 
0

Was this article helpful? Tak | No