Support
X2 Support

X2 - Software Programming

Aby połączyć sterownik X2 z aplikacją Hydrawise, wykonaj poniższe czynności, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zarejestruj się, aby utworzyć konto online

  1. Jeśli nie masz jeszcze konta, utwórz je na stronie internetowej Hydrawise. Przejdź do strony internetowej Hydrawise.com i zarejestruj się, aby utworzyć konto.

Zaloguj się na swoje konto

  1. Zaloguj się na swoje konto. W przypadku pierwszego logowania na konto zostanie uruchomiony kreator konfiguracji, który pomoże wstępnie skonfigurować sterownik.

Wyświetl pomoc techniczną systemu Hydrawise

Rate this Article: 
0

Was this article helpful? Tak | No