Support
X2 Support

X2 - Setting Station Run Times

Step 1

Ustaw pokrętło w położeniu RUN TIMES (CZASY PRACY).

Step 2

Na ekranie wyświetlony zostanie ostatnio wybierany program (A, B lub C), numer wybieranej sekcji, ikona , a pole z czasem pracy wybranej sekcji będzie migać. Możesz przejść do innego programu. W tym celu naciśnij przycisk PRG.

Step 3

Za pomocą przycisku plus (+) lub minus (-) zmień na ekranie czas pracy danej sekcji. Czas pracy można ustawić w zakresie od 0 minut (0:00) do 6 godzin (6:00).

Step 4

Naciśnij przycisk strzałki (>), aby przejść do następnej sekcji. Po wprowadzeniu czasu pracy dla sekcji o najwyższym numerze, naciśnij przycisk strzałki (>) jeden raz, aby przejrzeć całkowity czas pracy zaprogramowany dla wszystkich sekcji.

Rate this Article: 
0

Was this article helpful? Tak | No