Sterownik X2 - ustawianie dni nawadniania

Ustawianie nawadniania w określone dni tygodnia
 1. Ustaw pokrętło w położeniu WATER DAYS (DNI NAWADNIANIA).
 2. Na ekranie wyświetlony zostanie ostatnio wybrany program (A, B lub C). Jeśli chcesz przejść do innego programu, naciśnij przycisk PRG. Na ekranie, nad poniedziałkiem (Monday), wyświetlona zostanie migająca ikona kropli.
 3. Naciśnij przycisk PLUS, aby dodać dzień nawadniania lub przycisk MINUS, aby usunąć dzień nawadniania. 

UWAGA: Jeśli użyjesz strzałek, przejdziesz do trybu ODD, EVEN lub INTERVAL (dni nieparzyste, dni parzyste, przerwy).  Aby powrócić do określonych dni, kontynuuj naciskanie przycisku strzałki.

Ustawianie nieparzystych/parzystych dni nawadniania

Ta funkcja pozwala na ustawienie nawadniania w określone dni miesiąca zamiast programowania konkretnych dni tygodnia (dni nieparzyste: 1, 3, 5 itd., dni parzyste: 2, 4, 6 itd.).

UWAGA: W trybie dni nieparzystych 31 dzień każdego miesiąca oraz 29 dzień lutego są zawsze wyłączone.

 1. Ustaw pokrętło w położeniu WATER DAYS (DNI NAWADNIANIA).
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk strzałki (>), aż na ekranie pojawi się ikona    oraz słowo „ODD" (NIEPARZYSTE).  Jeśli chcesz, aby nawadnianie przeprowadzane było w dni nieparzyste, ustaw pokrętło ponownie w położeniu RUN (PRACA).
 3. Jeśli zajdzie potrzeba przeprowadzenia nawadniania w dni parzyste, naciśnij jeden raz przycisk minus (-). Wyświetlona zostanie ikona    oraz słowo EVEN (PARZYSTE). Ustawienia w sterowniku między dniami ODD (Nieparzystymi) i EVEN (Parzystymi) można zmieniać za pomocą przycisku MINUS.
Ustawianie przerw w nawadnianiu

Ta funkcja pozwala na zaplanowanie bardziej szczegółowego harmonogramu nawadniania, bez konieczności sprawdzania konkretnego dnia tygodnia (pon.-pt.) lub daty. Wybrana przerwa to liczba dni między przeprowadzanymi nawadnianiami, wliczając dzień nawadniania. Dzięki tej opcji można ustawić przerwę w nawadnianiu od 1 do 31 dni.

 1. Ustaw pokrętło w położeniu WATER DAYS (DNI NAWADNIANIA). Jeśli ikona kropli  powyżej "MON" miga, przejdź do czynności nr 2. Jeśli ikona powyżej "MON"(PONIEDZIAŁEK) nie miga, naciskaj przycisk strzałki w prawo do momentu, gdy na ekranie pojawi się wartość przerwy w nawadnianiu (patrz czynność nr 2.).
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk strzałki w prawo, aż zacznie migać ODD lub EVEN, a następnie naciśnij przycisk strzałki w prawo jeszcze raz. Ekran przejdzie w tryb dni bez nawadniania, a numer dnia zacznie migać w lewym górnym rogu. Pod liczbą wyświetlone zostanie słowo „interval” (przerwa). 
 3. Na ekranie zacznie migać wartość dni między nawadnianiami. Użyj przycisków plus lub minus, aby wybrać żądaną liczbę dni. Gdy miga cyfra 1, naciśnij przycisk plus jeden raz. Na ekranie wyświetlone zostaną teraz dwie wartości liczbowe: przerwa i dni pozostałe do końca przerwy. Cyfra 1 oznacza codzienne nawadnianie. Cyfra 2 wskazuje nawadnianie co drugi dzień. Przerwę między nawadnianiami można ustawić w zakresie od 1 do 31 dni.
 4. Po zmianie przerwy 1-dniowej na 2-dniową po prawej stronie ekranu wyświetlona zostanie liczba pozostałych dni. Aby zmienić ilość pozostałych dni w przerwie, naciśnij przycisk prawej strzałki jeden raz. Liczba pozostałych dni zacznie migać. Naciśnij plus lub minus, aby wybrać liczbę dni do następnego koniecznego nawadniania.  Jeśli pozostał jeden dzień, oznacza to, że nawadnianie odbędzie się następnego dnia.
 5. Podczas korzystania z przerwy w nawadnianiu najlepiej jest ustawić nawadnianie na każdy dzień jako ON (WŁ). Jeśli u dołu ekranu, powyżej któregokolwiek z dni, wyświetlona jest ikona , należy naciskać przycisk strzałki w prawo do momentu aż dany dzień zacznie migać. Naciśnij przycisk plus, aby usunąć ikonę  wyświetloną powyżej któregokolwiek z dni bez nawadniania. 

 

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem